Den nye minister for højere uddannelse og forskning er nu konservativ

De konservative henter 2 nye ministre udenfor folketingsgruppen, bl

Ikke angivet Ikke angivet,

23/02/2010

De konservative henter 2 nye ministre udenfor folketingsgruppen, bl.a. den nye

Forsknings- og Videnskabsminister: Charlotte Sahl-Madsen 

I maj 2007 blev Charlotte Sahl-Madsen udpeget til det fremtidspanel, skal inden årets udgang skulle pege på de største udfordringer for Videnskabsministeriets område de næste 2000 dage. I dag sætter den 45-årige bestyrelsesformand for Danfoss Universe sig selv i ministerstolen.

Charlotte Sahl-Madsen er en kreativ ildsjæl med forkærlighed for videnskab, leg, strategi og fremtidsudfordringer. Elementer der har været helt centrale i Charlotte Sahl-Madsens karriere, hvor hun senest har været en vigtig motor i oprettelsen af oplevelsesparken Danfoss Universe på Als. Her kan voksne og børn lege sig til viden, der får dem til at spærre øjnene op og i samme hug forbedrer Danmarks konkurrenceevne. For passion fører til innovation, er en af Charlotte Sahl-Madsens kongstanker.

I 2004 kom Charlotte Sahl-Madsen til Danfoss som administrerende direktør for Danfoss Universe med opgaven at få oplevelsesparken op at flyve.

 - En af mine helte er Klods Hans, for der er flere ting i dette projekt, som slet ikke kan lade sig gøre, hvis man læser i ledelseshåndbøgerne, har Charlotte Sahl-Madsen udtalt.

 Men missionen lykkedes, og i efteråret skiftede hun til bestyrelsesformand for Danfoss Universe og blev samtidig direktør på fuldtid i Universe Fonden med fokus på nye mål. Og der er fart over Charlotte Sahl-Madsen, der selv sætter ynglingsdigteren Benny Andersens livsglade morgenhymne ”Thi hellere dampe end støve” som overskrift for sit liv og ledelsesvirke.

 Charlotte Sahl-Madsen, der er blandt andet er uddannet på Harvard Business School, er tidligere direktør for LEGO’s VisonLab, udviklingschef for LEGO Company, museumsdirektør for Glasmuseet i Ebeltoft og arrangementschef for Herning Kunstmuseum.

 Den nye videnskabsminister har også gjort sig gældende som medlem af Erhvervsministeriets ekspertgruppe om oplevelsesøkonomi, bestyrelsesmedlem af Mindlab, der er  Økonomi- og Erhversministeriets innovationsenhed samt som formand for Den Jyske Opera, udpeget af Kulturministeren