Den europæiske domstol tvinger UK til at give fængselsindsatte stemmeret.

Tidligere havde fængselsindsatte og evnesvage ikke stemmeret i Danmark

Otto Kjærgaard,

02/11/2010

Tidligere havde fængselsindsatte og evnesvage ikke stemmeret i Danmark. EU domstolen tvinger nu englænderne til , at give de indsatte i fængslerne stemmeret. Der er selvfølge noget principielt betænkeligt ved at fratage grupper deres stemmeret, men er det ikke mere et teoretisk end reelt demokratisk problem. Har personer, der har begået så grov kriminalitet, at de ender i fængsel ikke meldt sig selv ud af samfundet.

Jeg var tilsvarende for mange år siden valgforordnet på et valgsted, nær et stort plejehjem med mange evnessvage. De stemte sammen med deres plejere, jeg overværede et par tilfælde, hvor jeg fik en stærk mistanke om, at de blev manipuleret af plejerne, men der skal jo meget håndfaste beviser til at gribe ind. Jeg har tit siden tænkt på, om det var rimeligt, at de stemte, hvis ikke er det svære spørgsmål selvfølgelig, hvem skal fratage dem stemmeretten.

De oprindelige danske valgregler, havde en simpel regel om, at man ikke måtte lægge det offentlige til last eller have gæld til det offentlige. Det ville reducere antallet af stemmeberettigede til under halvdelen. Dvs de der betaler skatten bestemmer. Princippet, den der betaler bestemmer, fungerer jo fint i mange andre sammenhænge.

Det er selvfølgelig en stærkt provokerende tanke, men kan demokratiet overleve på lang sigt, når flertallet af vælgere er aflønnet af det offentlige? Jeg har ikke svaret, men spørgsmålet er nærliggende.

Er det iøvrigt et spørgsmål som EU bør blande sig i?