Den danske model: Flyt arbejdspladserne til udlandet

Begrebet "den danske model" er stille og roligt ved at få en ny betydning i den globaliserede virkelighed

Christian Melgaard,

14/11/2012

Begrebet "den danske model" er stille og roligt ved at få en ny betydning i den globaliserede virkelighed. Det er en kendt sag, at det bliver vanskeligere og vanskeligere for virksomhederne at opretholde rentabel drift i Danmark, men "nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde" så der findes nye veje for at overleve.

Mens en socialdemokratisk finansminister ser realiteterne i øjnene, og betragter det som naturligt at SAS-medarbejdere dikteres en 15% lønnedgang, hvis virksomheden skal overleve, så kæmper de faglige organisationer imod realiteterne. De arbejder dermed reelt for en lukning af virksomheden, og samtidig varsler de konflikt imod frasolgte dele af SAS, hvis dette medfører lønnedgang for de ansatte. Det betyder i realiteten, at de vanskeliggør eller forhindrer de nødvendige frasalg, for hvem vil frivilligt påtage sig den risiko det er at købe en virksomhed, der er konfliktet allerede ved overtagelsen - og tilmed betale for det?

En alternativ overlevelsesstrategi til at flytte hele virksomheden til udlandet er at flytte produktion til udlandet. Mindre end hver tiende ansatte i Danmarks 10 største virksomheder - målt på antal medarbejdere - er således ansat i Danmark idag!

Den mindste andel af ansatte i Danmark ses i servicekoncernen ISS, der globalt har mere end 500.000 ansatte, men kun 8.000 ansatte i Danmark, svarende til blot 1,5 pct. En tilsvarende tendens kan registreres hos en række af vores fineste koncerner, og det er en tendens der vil accelerere.

Det er en Dansk politisk specialitet, at man fornægter problemerne, og arbejder udenom dem i stedet for at forholde sig til dem. Et godt eksempel er den verserende dagpengedebat; Regeringen nægter hårdnakket at ændre på lovgivningen, og de lancerer den ene "fuldt dækkende og endegyldige løsning" efter den anden for at undgå at skifte mening. Udflytningen ar arbejdspladser er et andet eksempel; Vi nægter at tilpasse de danske lønninger, og vi nægter at lade lønkonkurrencen komme ind over grænserne, men vi omgår gladeligt vores egne intentioner ved at lade virksomhederne flytte produktionen ud til den billigere arbejdskraft. Ude af øje er ude af sind. Det er en "finere form" for hykleri, men det er hykleri.

http://politiken.dk/indland/ECE1812105/danske-job-er-sjaeldne-i-de-stoerste-virksomheder/

Kilde: