Den ægte skandale

Glimrende og overset kronik om vor tids "krigens købmænd" - nemlig de såkaldte menneskerettighedsadvokater

Ikke angivet Ikke angivet,

26/10/2012

Glimrende og overset kronik om vor tids "krigens købmænd" - nemlig de såkaldte menneskerettighedsadvokater.

Handlinger, der er normale i en krig, gøres til ulovlige handlinger, hvis man følger Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Konventionen gør det ulovligt at skyde en fjende, med mindre han er i gang med at skyde dig. Ligeledes er det ikke tilladt at tage fanger præventivt, det vil sige bare fordi, de er ens fjender, og man er bange for, at de skal angribe på et tidspunkt. Når man på den måde tilsidesætter normal praksis i krigssituationer, samt udvider medvirkeansvaret – det vil sige ansvar for andre soldaters handlinger – er det ikke umuligt, at Christian Harlang kan vinde irakernes sag.