Demokrati og gennemsigtighed: forslag til kommende regering (uanset farve)

Et meget vigtigt element i et demokrati er, at samfundets informationer skal være troværdige og let tilgængelige for ALLE

Belbooks Ikke angivet,

14/09/2011

Et meget vigtigt element i et demokrati er, at samfundets informationer skal være troværdige og let tilgængelige for ALLE. Specielt når det drejer sig om information, der danner grundlag for politiske beslutninger, hvis konsekvenserne omfatter alle samfundets medlemmer som for eks. skattemæssige ændringer og skabelse af grundlaget for nye sociale ydelser.

I det moderne informationssamfund samles mange informationer om samfundets medlemmer hos den lokale kommune og hos skat, politi, banker, sundhedsvæsen, forsikringsselskaber mm. En væsentlig del af den information er fortrolig, men størstedelen af informationen er tilgængelig for samfundets forskellige tjenester og organisationer herunder kommuner, skat og banker der ofte deler informationerne mellem sig.  

Det danske samfund er et moderne velfærd samfund, hvor resultaterne af et stort skattetryk bruges til at finansiere mange ønskede aktiviteter som gratis uddannelse og sundhedsservice, sociale ydelser til samfunds svage og gamle m.m. På den måde bidrager alle samfundets medlemmer, som er på arbejdsmarkedet, til det økonomiske grundlag for at løse fælles opgaver i samfundet. 

Men problemet er, at der ikke er gennemsigtighed, hvad angår, hvor meget hver enkelt af samfundets medlemmer betaler i skat og dermed yder til den fælles kasse, og hvor meget hver enkel får tilbage fra samfundet i form af forskellige ydelser og tilskud. Jeg taler her alene om direkte skat. Indirekte skatter som moms og ”grønne” afgifter m.m., som sammen med selskabsskat også bidrager til den fælles kasse, kan ikke ses direkte af enkelte borgers ”personlige regnskab”. 

Det vil efter min opfattelse være nemt og ønskeligt at opstille et ”personligt regnskab” for hver enkelt borger i Danmark. På en side skal der stå, hvor meget har borgeren betalt i skat (omfattende alle personlige skatter), og på den anden side skal der stå specificeret de beløb den pågældende borger modtog i kontante ydelser og tilskud fra samfundet i løbet af året. Og det regnskab SKAL være tilgængelige på nettet for alle medlemmer af danske samfund. På den måde kan alle medlemmer af det danske samfund se, hvor meget koster hvert medlem samfundet, og hvor meget bidrager de til den fælles kasse. Hvis dette lille regnestykke følges gennem hele livet for hvert af samfundets medlemmer, vil man opnå et betydeligt bedre overblik over, hvad de enkelte samfundsgrupper giver eller koster samfundet. 

Derfor vil jeg foreslå følgende:

1. Der oprettes individuelle profiler på hver borger i Danmark med information om indbetalt skat og udbetalt sociale ydelser og andre udbetalinger fra det offentlige.  

2. Der laves et ”skatte indbetaling /social ydelses udbetaling” regnskab for hvert år, og det regnskab skal være offentligt tilgængeligt via internettet som en service for borgerne. 

3 Det vil være statens og kommunernes ansvar at denne information er troværdig og lettilgængelig.

Kilde: