Øde skadestuer er spild af penge

Slettet Bruger,

14/07/2007

I Region Hovedstaden har man trods anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, et flertal i Folketinget og regionens egne embedsmænd, valgt at opreholde antallet af døgnåbne skadestuer. Men nu viser en ny undersøgelse, at skadestuerne ofte er nærmest tomme. Det skriver Berlingske Tidende i dag.

På de fire mindst besøgte af regionens 10 skadestuer kommer der mellem fire og fem patienter i timen i skadestuens myldretid. Fra midnat og indtil klokken seks modtager man under en patient i gennemsnit.

"Det er alt for få patienter til, at det er rimeligt at opretholde et akutberedskab på så mange skadestuer. Det er ikke den rigtige måde at anvende ressourcerne på, og det holder heller ikke fagligt, fordi de små skadestuer alligevel ikke har ekspertisen til at håndtere de livstruende sygdomme. De patienter må sendes videre til de store sygehuse," siger formanden for Lægeforeningen Jens Winther Jensen.

De nye tal kommer kort tid efter, at Region Hovedstaden, efter massive borgerprotester, valgte at opretholde døgndrift for samtlige 10 skadestuer. Formanden for Regionsrådet, Vibeke Storm Rasmussen (S), erkender dog, at situationen ikke er perfekt.

"Jeg ser gerne, at vi arbejder os frem mod en bedre model med f.eks. et meget tættere samspil mellem skadestue og lægevagt, så vi får mere ud af ressourcerne. Men indtil da har vi altså et ansvar for at betjene borgerne, når de får akutte problemer, og det har vi altså valgt at gøre på denne måde," udtaler Vibeke Storm Rasmussen.

[email protected]

Kilde: