De studerende mister klagemulighed

I bilagssiderne til regeringens og Dansk Folkepartis ”Genopretningspakke” kan man støde på et lille forslag om at indføre et klagegebyr overfor de ...

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen,

08/06/2010

I bilagssiderne til regeringens og Dansk Folkepartis ”Genopretningspakke” kan man støde på et lille forslag om at indføre et klagegebyr overfor de studerende. Forslaget vil reelt medføre, at de studerende ved forvaltningsmæssige afgørelser nu skal afveje om de har råd til at klage.

Der har været meget snak om regeringens og Dansk Folkepartis ”Genopretningspakke” og hvorvidt denne kan ses som værende den rigtige stimulus til den danske økonomi.
 
Ærindet med dette indlæg er ikke at gå i dybden med den økonomiske debat, men derimod at rette fokus på ovenfornævnte meget lille forslag i ”Genopretningspakken”, som er blevet overset i forbifarten.
Ifølge udspillet bidrager det ikke med en eneste krone i jagten på de 24 milliarder. Ikke desto mindre, så kan forslaget få omsiggribende konsekvenser for danske studerendes retssikkerhed.
 
Indførelsen af et gebyr på 750 kr. for indgivelse af klagesager på studieområdet vil medføre, at de studerende skal hive et engangsbeløb på 750 kr. op af lommen bare for at få lov til at klage. 750 kr. lyder måske ikke af meget, men beløbet udgør en væsentlig del af en studerendes månedlige rådighedsbeløb.

Baggrunden for forslaget er at reducere antallet af grundløse klager. Dette er i sig selv et sympatisk formål. Ingen vinder ved, at administrationen drukner i ligegyldige sager. Men der er allerede taget initiativ til at forebygge dette ved at indføre, at afgørelser både kan ændres til gunst og ugunst for de studerende.
 
Løsningen på problemet er derfor ikke de facto at fjerne de studerendes stemme ved afgørelser, der bliver truffet over hovedet på dem. De studerende er en af de samfundsgrupper med det mindste rådighedsbeløb og en beslutning om at klage skal ikke være afhængig af om man har en høj eller lav indtægt.

Støt Frit Forums protest mod gebyret på http://www.facebook.com/#!/pages/Nej-tak-til-gebyrer-pa-750-kr-for-klager-fra-studerend />
(Se forslaget i Regeringens Genopretningspakke, bilag 2)

Kilde: