De stakkels statsstøttede medier...

I en tid hvor pengene er små bør politikerne være ekstra observante på at sætte ind over for unødvendigt dræn i statskassen

_slettet_bruger_7537 Ikke angivet,

20/09/2011

I en tid hvor pengene er små bør politikerne være ekstra observante på at sætte ind over for unødvendigt dræn i statskassen. Et af de områder hvor man efter min mening bør sætte hurtigt og effektivt ind, er med en liberalisering er på medie markedet. Når jeg så lige fremhæver medierne så er det fordi staten i forhold til dette marked agerer på en måde der både er verdensfjern, utidssvarende og ufattelig ødsel.

 

Så her er lige en afviklingsplan for den konkurrenceforvridende statsstøtte. Lige til at bruge, og nåja - Det er i hvert fald lidt i sync med LA’s Ole Birch Olsen der taler dunder mod statsstøtteordninger i børsen i dag. (Kilde: http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/215570/la-ordfoerer_klar_til_ideologisk_skattekamp.html)

1)      Afskaf licensen/medieskatten

Staten brugte i 2010 ca 4,7 mia af borgernes penge på medierne – I form af indtægterne medie-licens. – Jeg kender ikke det helt rigtige tal, så jeg har beregnet det udfra oplysninger om licensindtægter i DRs årsrapport for 2010, sammenholdt med oplysning ligeledes fra DR om at de modtager 87% af indtægterne fra medielicensen.

Dette astronomiske tal svarer til ca 850kr fra hver person i DK. Barn som gammel. Penge som vi kan finde ud af selv at administrere.

2)      Afskaf 0-moms ordningen til aviserne. Dette bruger staten ca 1,1 mia af vores skattekroner på. Danskerne kan sagtens få råd til at betale moms af deres avis, når de nu slipper for at betale en formue i licens/medieskat. Ved at afskaffe både 0-moms ordningen sikrer man også en ligestilling mellem medievirksomhederne, som gør at de kan produkudvikle sådan som brugerne efterspørger. Teknologierne lapper jo over hinanden i dag hvor både aviser og TV stationer har nyheds websider, og aviserne har små TV produktioner der kan streames fra deres hjemmesider.

3)      Brug de 1,1 mia fra 0-moms ordningen til at lave en public service pulje i kulturministeriet der så kan støtte eks. udliciterede TVproduktioner med et kulturelt islæt. Statens forbrug af medier til bl.a. informationskampagner kan så også ske via udliciteringer fra denne pulje, hvilket vil udløse nogle stordriftsfordele. Budgettet skal også dække driften af et media-arkiv for alle de gamle TV produktioner, og de nye som er købt til gennem puljen – Men der skal selvfølgelig være brugerbetaling i et mediearkiv. Derudover skal puljen drive sådan noget som DRs symfoni-orkester og andre eventuelle andre institutioner, på samme måde som andre kulturinstitutioner som museer og teatre drives.

4)      TV2 sælges til højest bydende og må fremover klare sig via betalinger fra antenneforeninger og reklameindtægter, og er dermed ligestillet med private TV kanaler.

5)      DR eksklusive ovennævnte (pkt 3) institutioner afvikles over en kort periode via udskillelse, opsplitning og frasalg. I en overgangsperioden sikrer indtægterne fra TV2 salget at afviklingen sker på en ordentlig måde. DRs radio kanaler udliciteres til private reklamefinansierede radiostationer på den måde at de der byder ind med den

Ved at følge ovennævnte model ville man sikkert ændre mediebilledet som vi kender det. Men det er mit indtryk at vi i forvejen bevæger os i en retning hvor den traditionelle trykte avis er på vej til at uddø, og bliver erstattet af en kombination af netaviser, gratisaviser og nyhedsmagasiner. På samme måde er det traditionelle statsstøttede TV a la DR også ved at være utidssvarende fordi DRs konkurrenter (de private TV stationer både nationalt og internationalt) simpelthen leverer en vare der er urimelig meget billigere.

Kilde: