De Radikale undersøges af Datatilsynet

Følsomme oplysninger Oplysninger om politiske holdninger er ifølge persondataloven følsomme, og Datatilsynet skal blandt andet finde ud af, om d...

Ikke angivet Ikke angivet,

23/11/2012

Følsomme oplysninger

Oplysninger om politiske holdninger er ifølge persondataloven følsomme, og Datatilsynet skal blandt andet finde ud af, om det er muligt at identificere personer ud fra de oplysninger, som partiet fik ud af sin kampagne. Persondataloven handler nemlig om identificerede eller identificerbare personer.

Tilsynet beder om svar på en række tekniske spørgsmål, herunder om arbejdsfordelingen mellem Det Radikale Venstre og de virksomheder, der forestod kampagnen.

Tilsynet vil også vide, om der blev indsamlet IP-adresser, cookieoplysninger (herunder entydige cookieoplysninger) samt evt. øvrige oplysninger om brugerne.

De radikale skal også aflevere navne og adresser på de virksomheder, der har haft adgang til at indsamle oplysninger på partiets hjemmeside, bannere, bokse m.v.

Samtykke

Datatilsynet administrerer persondataloven, mens Erhvervsstyrelsen administrerer cookie-lovgivningen, som kræver samtykke, før der lægges en cookie på en persons computer.