De Radikale og forsvarsforbeholdet

Som partiet, der traditionelt er og altid har været meget kritisk overfor det danske forsvar og det danske medlemskab af Nato, kan det såre undre, ...

Bent Adriansen,

21/02/2010

Som partiet, der traditionelt er og altid har været meget kritisk overfor det danske forsvar og det danske medlemskab af Nato, kan det såre undre, at Det Radikale Venstre er det parti, der er størst tilhænger af at afskaffe de danske EU-forbehold; herunder forbeholdet om forsvarssamarbejdet indenfor EU. Margrethe Vestager, Tøger Seidenfaden & Co. skylder at forklare den danske befolkning, hvorfor vi skal af med forsvarssamarbejdet og med i endnu en forsvarsalliance, al den stund, at Danmark allerede idag er et endog meget aktivt medlem af Nato og altid har været med helt fremme i FN's fredsbevarende operationer? Hvad er det I mener, at Danmark kan få ud af at være med i en europæisk forsvarsalliance, udover blot at kunne sige, at vi sidder med ved bordet, som typisk er det standardsvar politikerne kommer med, når de skal komme med grunde for afskaffelse af de danske EU-forbehold?

Kilde: