De folkevalgte har vedtaget love der strider imod konventioner i FN

Danmark bryder adskillige konventioner de har tiltrådt i FN

Ikke angivet Ikke angivet,

03/01/2011

Danmark bryder adskillige konventioner de har tiltrådt i FN.

Eksempel på brud på FNs menneskerettigheder ved Forældreansvarsloven og i særdeleshed vejledningerne til disse, bl.a.

Article 6, Paragraph 2 – Treaty on the European Union

Børn har som alle andre har ret til de rettigheder der er foreskrevet i konventionen:
Article 1 – The European Convention on human rights

Børn her ret til respekt for deres familieliv og privatliv:
Article 8 – The European Convention on human rights

Børn har ret til at blive hørt, og de har ret til at deres meninger bliver overvejet i sager der vedrører dem:
Article 24 (1) – European Charter of Fundamental Rights 2000
Article 10 – European Convention on Human Rights

Børn har ret til at have kontakt med begge sine forældre:
Article 24 (2) - European Charter of Fundamental Rights 2000

Børn har ret til ikke at blive diskrimineret på baggrund af deres alder:
Article 14 – European Convention on Human Rights

Børn har ret til at få og søge information:
Article 13 – UN Convention on the Right of the Child

Børn har ret til en identitet (hvilket inkluderer kendskab til sine forældre):
Article 8 – European Convention on Human Rights

Jeg kan nævne flere, men det er et meget godt sted at starte.
 

- sådan er der brud på de basale menneskerettigheder i lovgivning efter lovgivning, lovgivninger der iøvrigt er støttet af samtlige partier uanset parti farve.

Uhyggeligt folkevalgte kan træffe love for vælgerne der strider imod konventioner tiltrådt i FN.

Men medierne vender det blinde øje til og tror, eller måske rettere tør ikke gøre vælgerne opmærksomme på dette.

Kilde: