De fem største skrigeskinker i denne valgperiode

En skrigeskinke er en kvindelig politiker, der elsker at tale højt, længe og skingert om en sag, som vedkommende ikke umiddelbart har noget belæg f...

Rikki Tholstrup Jørgensen,

15/10/2011

En skrigeskinke er en kvindelig politiker, der elsker at tale højt, længe og skingert om en sag, som vedkommende ikke umiddelbart har noget belæg for at tale om. Det er den type politikere, som gør ondt i ørerne, og som allerede efter fem minutters debat løber tør for saglige argumenter og herefter hopper i poolen med følelsesargumenter. Det er den moralske indignerede debattør, som gerne vil beslutte, hvorledes andre skal leve deres liv, men selv føler sig for god til at efterleve sine egne retningslinjer.

Skrigeskinken går ofte på repeat, hvis man presser hende lidt, og i stedet for at ændre argumentet, bliver stemmen bare lidt højere og mere skinger for hver gang følelsesargumentet gentages. Det er sjældent, at en skrigeskinke ved, hvad hun taler om. Hun har bare en holdning, som hun med al magt vil presse ned over hovedet på andre, uanfægtet hvad der kommer til at ske. Gode solide argumenter preller af på en skrigeskinke, for hun er glaseret med lige dele ligegyldighed og arrogance.

Så uden yderligere omsvøb, lad mig præsentere de fem, som jeg anser som værende de største skrigeskinker i dansk politik i denne valgperiode. I parentes er sidste valgperiodes placering