Darwin var en dårlig jøde, 2. del

Tillad mig at bringe et vist nok hidtil overset emne ind i debatten: Charles Darwin (1809-82), bedst kendt for evolutionsteorien, var i virkelighed...

Louis B. Knockel,

16/01/2013

Tillad mig at bringe et vist nok hidtil overset emne ind i debatten: Charles Darwin (1809-82), bedst kendt for evolutionsteorien, var i virkeligheden en dårlig jøde. En krumnæset herre, der omgav sig med aber.

Kilde: http://www.tabletmag.com/scroll/121396/charles-darwin-was-a-bad-jew

Lad mig ved samme lejlighed foreslå, at nyheder af denne art fremtidig kan placeres i en kategori helt for sig. Kategorien kunne f.eks. hedde jødedom og udvandring. Når De nu er i gang, hr. Birk Olesen - hvorfor så ikke?

P.S. Dette lødige indlæg blev anbragt først i "Islam og indvandring", derefter forsøgt anbragt i "Videnskab", men (af usynlige hænder) flyttet til "Islam og indvandring", hvor det så står i 2 eksemplarer. Vi lærer noget nyt hver dag.

Kilde: