Danskerne må vente i årevis i civile retssager - Nationalt | www.b.dk

Læg sag an i dag

1984grader NEJ TAK,

26/11/2011

Læg sag an i dag. Mød i retten i 2013. Dommere og advokater afviser, at ministerplan vil nedbringe ventetid.

Når danskere anlægger en civil retssag, gør de klogt i at væbne sig med stor tålmodighed.

Mens landets domstole har haft succes med at nedbringe bunkerne af straffesager, trækker ventetiden stadig længere ud for civile sager som eksempelvis en nabotvist eller en erstatningssag mod et forsikringsselskab. Det varer i gennemsnit 19,2 måneder at nå frem til dom eller forlig i almindelige, civile sager, viser tal fra Domstolsstyrelsen for 1. halvår 2011. For fem år siden tog det 13,5 måneder. Samtidig blev 60 procent af sagerne i 2006 afgjort inden for et år. I dag er det tal faldet til 28 procent.

»Det er et kolossalt problem og afgørende for borgernes opfattelse af retssikkerheden, når det kan tage så lang tid, måske to år, at få prøvet en sag,« siger Pernille Backhausen, formand for Advokatrådets Procesretsudvalg.