Danske Regioner: offentligt ansatte skal ikke bidrage til væksten

Endnu en gang må vi konstatere, at planen om de 12 minutter, som Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ønsker at iværksætte, såfremt de vind...

_slettet_bruger_5853 Ikke angivet,

04/02/2011

Endnu en gang må vi konstatere, at planen om de 12 minutter, som Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ønsker at iværksætte, såfremt de vinder regeringsmagten efter næste folketingsvalg, bliver skudt ned og falder fra fra hinanden.

Denne gang bliver den umuliggjort af Danske Regioner; en offentlig institution, som udtaler, at de offentligt ansatte ikke skal arbejde mere - ikke engang 12 minutter.

Danske Regioner, som står for driften af danske hospitaler og sygehuse, og som dermed er arbejdsgiver for danske sygeplejersker, siger nemlig i Jyllands Posten pr. 3. februar, at ønsket om at øge arbejdstiden og planen om de 12 minutter ekstra på arbejdsmarkedet, ikke skal gælde for danske sygeplejersker og ansatte på danske hospitaler.

Allerede idag er det stort set umuligt for nyuddannede sygeplejersker at få lov til at arbejde fuldtid, hvilket bl.a. skyldes, at danske sygeplejersker hellere vil holde en “jobfest” frem for en “lønfest”, men det betyder helt konkret, at ca. 50 %, eller 8.500, af alle sygeplejersker bliver tvunget til at gå på nedsat tid.

For det første er det fuldkommen uacceptabelt, at danske sygeplejersker får lov til at gå ned i løn og arbejdstid, så de kan undgå afskedigelser og fyringer. Denne kunstige solidaritet har taget overhånd, skader vores samfund og hjælper ikke med at reducere verdens største offentlige sektor.

For det andet, så findes der dygtige sygeplejersker og kompetente offentligt ansatte, som ønsker at arbejde mere, yde en ekstra indsats og gerne ser deres arbejdstid stige ganske markant, og de bliver nægtet adgang til flere arbejdstimer, fordi Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd hellere vil have mange inkompetente ansatte, som arbejder lidt, end få kvalificerede og kompetente ansatte, der arbejder fuldtid.

For det tredje, så er det knaldnødvendigt, at vi får slanket den offentlige sektor samt at vi frigør offentlige hænder til det private arbejdsmarked, og så er det at udvise ekstrem dårlig samfundsånd, når de offentligt ansatte får lov til at gå ned i løn for at sikre offentlige arbejdspladser, fremfor at finde beskæftigelse i den private sektor, hvor eksperter mener, der vil mangle ca. 300.000 hænder i 2040.

Med de udfordringer, som Danmark står over for, er det fuldkommen essentielt, at vi får sænket  skattetrykket, styrket erhvervslivet, slanket den offentlige sektor, så vi kan få offentligt ansatte ud på det private arbejdsmarked, hvor de kan bidrage til vores velstand, og sidst, men ikke mindst, at vi prioriterer vores indtægter før vi leger med vores udgifter.

Den offentlige sektor skal slankes, og da massefyringer af offentligt ansatte i Danmark, ifølge det nuværende Folketing, er politisk selvmord, så er ønsket om, at de offentligt ansatte skal arbejde mere ikke et tåbeligt forslag, såfremt øget arbejdstid kunne reducere den samlede offentlige beskæftigelse pga. øget produktivitet inden for visse faggrupper.

Dét, er desværre ikke tilfældet. Visse grupper inden for den offentlige sektor, skal åbenbart ikke bidrage til vores velstand ved at yde en ekstra indsats.

Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd siger nej tak, og endnu en gang får planen om 12 minutter, (som burde have været 45 minutter), en dødsdom.

Kilde: