\"danske folkeskoler" , "indvandrer folkeskoler" og Københavnermodellen !

"danske folkeskoler" , "indvandrer folkeskoler" og Københavnermodellen ! Der er lige blevet uddelt gratis buskort til indvandrere i Kbh for at gav...

Ikke angivet Ikke angivet,

22/05/2010


"danske folkeskoler" , "indvandrer folkeskoler" og Københavnermodellen !

Der er lige blevet uddelt gratis buskort til indvandrere i Kbh for at gavne integrationen og for at indvandrer elever kan komme til "danske folkeskoler" som de er tvangsflyttet til i integrationens navn.

Ca 35% af elverne i Kbh's folkeskoler er "tosprogede" idag.

Den nyeste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser at :
"mens andelen af etniske danskere stiger med 2,75 procent fra 2010 til 2050, stiger antallet af indvandrere og efterkommere heraf fra både vestlige og ikke vestlige lande med 69 procent."
(PS. hvilket procenttal ville man mon lande på hvis man talte "ikke vestlige lande" isoleret? Over eller under 100% ? )

Samtidigt fortsætter og forstærkes tendensen med at indvandrere får børn med indvandrere .

Enhver kan vel regne ud at i 2050 bliver det sandsynligvis etsprogede "gammeldanske" elever der skal tvangsflyttes mellem "indvandrer-folkeskoler" og som skal have uddelt gratis buskort.

"Tosprogede" i Kbh's folkeskoler vil om få generationer være i flertal på Kbh's folkeskoler.
Hvis de tendenser vi har set de sidste generationer fortsætter , og hvorfor skulle de ikke det ?


Link : http://politiken.dk/tjek/dagligliv/article973886.ece
http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2010/05/18/140328.htm

Kilde: