Dansk politik anno 2010

Da Pia Kjærsgaard præsenterede finanslovsforliget, udtalte Peter Skaarup med stolthed, at Danmark nu havde de skrappeste udlændingeregler i Europa

Ikke angivet Ikke angivet,

22/11/2010

Da Pia Kjærsgaard præsenterede finanslovsforliget, udtalte Peter Skaarup med stolthed, at Danmark nu havde de skrappeste udlændingeregler i Europa. Er du også stolt af det, Lars?Sagen er, at Danmark er ved at indføre de mest diskriminerende regler, siden nazisterne indførte Nürnberg-lovene 15. september 1935.Hvis man omformulerer disse to love og skriver udlændinge i stedet for jøder, minder ’Rigsborgerloven’ og ’lov om beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære’ i høj grad om dagens Danmark.I Nürnberg-lovene blev bl.a. ægteskaber mellem en ikke-jøde og en jøde forbudt, og tyske jøder havde generelt ikke samme rettigheder som andre tyskere.Er det dit Danmark, Lars?