Dansk økonomi bombet tilbage til 2003-niveau

Dansk økonomi er bombet mange år tilbage

Ikke angivet Ikke angivet,

19/02/2010

Dansk økonomi er bombet mange år tilbage. Ifølge Dansk Erhverv er det danske bruttonationalprodukt (BNP) på samme niveau som i 2005, og tages der højde for befolkningsudviklingen, er billedet endnu mere grelt. BNP pr. indbygger tangerer i dag 2003-niveauet.