Dansk Folkeparti

Hvad er Dansk Folkeparti egentligt for en størrelse? Dansk Folkeparti er et kulturkonservativt socialpolitisk midterparti

Niels Erik Søndergård,

23/04/2010Hvad er Dansk Folkeparti egentligt for en størrelse?

Dansk Folkeparti er et kulturkonservativt socialpolitisk midterparti. Det er et nationaløkonomisk socialdemokrati, der lægger vægt på bevarelse af Danmarks historiske og kulturelle identitet og de hermed forbundne kristne værdier.

Og det er partiet i en situation, hvor kulturliberalismen sammen med kulturradikalismen har hersket enerådende siden 2. verdenskrig med skadelige virkninger for vort land både menneskeligt, kulturelt og åndeligt. Nærmiljøet forsvinder, alt går op i stordrift, det lokale selvstyre forsvinder, familien svækkes af overdreven erhvervsmæssig handelskoletænkning, slægtsforståelsen forsvinder, det primære liv forsømmes til fordel for eksistentiel overflødig tingsproduktion, det offentlige rum pornograficeres, så kvinden gøres til kødkvæg og seksualiteten gøres til et dyrisk fænomen. Den Landets fælleskultur, der er baseret på kristne værdier, er med flid forsøgt ødelagt af de herskende kulturliberale og kulturradikale kræfter. Euforiserende stoffer flyder overalt, retsplejen nedbrydes, kendskabet til landets historie og de kristne åndelige værdier går planlagt i glemmebogen, og alle grænser åbnes for kreative gavtyve af forskellig art. Landets sprog planlægges gradvist udtyndet til fordel for engelsk. Drukkulturen er massiv, uden at bestemmende kræfter afgørende siger fra. Landet og dets værdier planlægges afskaffet til fordel for et globaliseret tomt forbrug. Men paradoksalt nok risikerer globaliseringen uden ånd  at fjerne landets arbejdspladser og velfærd.

Når nogen hader Dansk Folkeparti, så har det ikke noget med økonomi at gøre, men det skyldes, at de pågældende hader kulturkonservatismen, som de lige havde troet var uddød.

Dansk Folkeparti er et parti, hvor social forståelse er kombineret med kulturel bevarelse og kulturel opbygning.

 

 I modsætning hertil er Socialdemokratiet et parti, hvor social forståelse er kombineret med kulturliberalisme/kulturradikalisme, det vil sige kombineret med kulturel nedbrydning. Venstre er et kulturliberalt parti, der styres af handelsskolerne økonomiske tænkning. Det konservative Folkeparti er for længst blevet et kulturliberalt parti, der har solgt landets værdier til fordel økonomisk tingstænkning. SF og Det radikale Venstre er rendyrkede kulturradikale partier, der målrettet går efter nedbrydningen af landets nationale og åndelige værdier.

 

For liberale og socialistiske partier er kristendommen politisk ligegyldig. For DF er kristendommens fortsatte eksistens i vort land derimod nødvendig.

 

Mange  har slet ikke efterspurgt de gamle politiske kombinationer af social forståelse med kulturliberalisme/kulturradikalisme eller borgerlighed kombineret med kulturliberalisme. Men de har først nu med Dansk Folkeparti ment at kunne fravælge kulturliberalismen.

 

Kombinationen af kulturkonservatisme og social forståelse er nødvendig for  vort land.

Forudsætningen for Dansk Folkepartis fortsatte grundlag er, at DF fortsat med fuld kraft kan gå imod  kulturradikalismen. Og forudsætningen for det er, at vores nationale værdier, herunder den kristne kultur holdes ved lige. Men her ligger akilleshælen for DF,s fortsatte grundlag. For kulturradikalismen har netop været alle steder. Den har også svækket vores kristne kultur og forudsætningen for den kristne kultur, nemlig den kristne tro. Mange tror, at den kristne kultur kan holde sig selv ved lige, men det er ikke tilfældet. Det er den kristne tro, der skaber den kristne kultur – det er ikke omvendt.

 

Men kombinationen af social forståelse og en kulturkonservatisme, der bygger på vore klassiske nationale værdier og kristne kultur er nødvendig for bevarelse af et sundt Danmark, ja måske for Danmarks fortsatte eksistens overhovedet.

 

Niels Erik Søndergård

Rasmus Rasks Alle

5250 Odense SV

[email protected]

 

 

 

      

Kilde: