Dansk flåde forsvar nedlægges pga krigen i Afghanistan

Mens Danmark fører krig i Afghanistan, skæres der hårdt ned på forsvaret af de nære danske kyster

Klaus K,

08/05/2010

Mens Danmark fører krig i Afghanistan, skæres der hårdt ned på forsvaret af de nære danske kyster.

Danmark vil nemlig reelt stå helt uden forsvar af dansk sø-territorium, hvis politikerne fastholder at skrotte otte Flyvefisk-krigsskibe af sparehensyn, som der er lagt op til af regeringen. Det er Afghanistan-krigen, der trækker tænder ud på forsvarets budget - og som ifølge forsvarsministeriet nødvendiggør besparelser andre steder.

Det fremgår af en advarsel i et brev til forsvarsministeren fra "Sø-Lieutnant Selskabet," der er et videnskabeligt selskab bestående af 550 af Søværnets officerer. Det er den 3. advarsel, selskabet giver politikerne siden oprettelsen af selskabet i 1789.

Ifølge selskabets formand, kaptajnløjtnant Christian Meinertz, betyder udfasningen af de sidste otte af oprindeligt 14 skibe af Flyvefisken-klassen, at forsvaret af Danmark til søs overlades til de tre fregatter, der er under bygning på Lindøvæftet, og som ikke bliver operationsklare før tidligst i 2015.

"Vi henvender os for at gøre opmærksom på, at beslutninger bør tages på grundlag af en strategisk vurdering og ikke bare på grundlag af et økonomisk behov,« siger Christian Meinertz til Berlingske.

»Det siger sig selv, at Forsvarets økonomiske ramme skal holdes, men krigen i Afghanistan har på ødelæggende vis medført, at Forsvaret nu må skære i livsvigtige strukturer, for at få bundlinjen til at passe.« tilføjer søofficererne i advarslen til politikerne.

Læs hele artiklen

Kilde: