Dansk Aktionærforening: Skattesystemet er labyrintisk og hæmmer investeringsmarkedet

Af Camilla Paaske Hjort, 180Grader

Camilla Paaske Hjort,

17/08/2011

Af Camilla Paaske Hjort, 180Grader.dk

Krisen kradser på aktiemarkedet som aldrig før, og mens de økonomiske vismænd er tilbageholdende med at komme med klare udmeldinger om, hvordan krisen skal håndteres, kan Dansk Aktionærforening uden tøven pege på mindst ét område, hvor der i dansk sammenhæng kan skabes store forbedringer: Skattereglerne for investeringer.

Jens Møller Nielsen, chefredaktør for Dansk Aktionærforenings blad, Aktionæren, kalder skattesystemet ”labyrintisk” og mener, at det er et af de helt afgørende problemer, der er med til at hæmme det danske investeringsmarked:

”Kun ganske få danskere er i stand til at kontrollere det, der står i årsopgørelsen om aktier, obligationer og investeringsbeviser. Skattereglerne gør det også dyrt for private, danske investorer at investere i de udenlandske pendanter til investeringsforeninger, uanset om deres omkostninger er meget lavere. Det er ødelæggende for konkurrencen,” siger han til 180Grader.

Jens Møller Nielsen fremhæver at det blandt andet er problematisk, at aktier og obligationer beskattes forskelligt. ”Men hvis problemet bare var det, var det til at overskue,” understreger han og fortsætter:

Problematisk, at investeringsvalg er styret af skattetænkning

”Det grundlæggende problem er, at de nuværende skatteregler skaber et kraftigt incitament til at til- og fravælge investeringsmuligheder alene ud fra skattetænkning. Men det bør da ikke være forskelle i skattereglerne, der afgør, hvor danskerne anbringer deres opsparing. Og manglende forståelse af de utroligt indviklede skatteregler burde slet ikke have betydning for investeringsvalget. Disse mekanismer nedbryder en fornuftig investeringsadfærd, hvilket er ekstra skidt, når man tænker på, at vores samfund i større og større grad forventer, at vi har sparet op til at kunne klare os selv, når vi går på pension.”

Dansk Aktionærforening, der repræsenterer 15.000 private investorer, har sammen med InvesteringsForeningsRådet, som repræsenterer de ca. 825.000 danskere, der sparer op via investeringsforeninger, sendt forslag til forenkling af skattereglerne ud til de politiske partiers skatteordførere.

Blandt deres forslag er, at renter, aktieudbytte og avancer og tab på obligationer, aktier eller investeringsbeviser bør beskattes som en og samme indkomstart. Aktionærforeningen og InvesteringsForeningsRådet foreslår også, at samme skatteregler bør gælde for alle aktier og investeringsbeviser, uanset om de er optaget til handel på et reguleret marked, det vil sige noterede, eller om de er unoterede.

Forslaget vil gøre skattereglerne mere forståelige for langt hovedparten af de private investorer, og danskerne vil få bedre mulighed for selv at udfylde selvangivelsen og kontrollere årsopgørelsen, lyder det i brevet til skatteordførerne.

Selve det princip, som er gældende for beskatning af gevinst fra aktier, obligationer og investeringsbeviser i Danmark, nemlig realisationsprincippet, hvor man først beskattes, når man indkasserer sin gevinst, støtter Jens Møller Nielsen og Dansk Aktionærforening dog op om, men uden den store entusiasme:

”I Dansk Aktionærforening støtter vi op om det gældende princip, fordi alternativet er værre: Lagerprincippet, hvor man beskatter ”fiktive” kursgevinster af urealiserede investeringer,” forklarer han.

Råd til investorer: Invester ikke for lånte penge, og spred indkøbene

Til danskere, der er nervøse for at lege med på det nuværende, kriseramte aktiemarked, har Dansk Aktionærforening et par råd, som de understreger til enhver tid er gældende som almindelige, fornuftige tommelfingerregler. Herunder hører:

Vær forsigtig med at investere for lånte penge – går det ikke som forventet med dine investeringer, kan situationen blive meget svær at håndtere. Spred indkøbene – så er du mindre sårbar overfor svingninger. Tænk skat - overvej de skattemæssige konsekvenser, hver gang du overvejer at hjemtage en gevinst eller minimere et tab gennem et aktiesalg. Tænk langsigtet – aktier egner sig ikke til kortsigtede investeringer, da aktiekurserne nok svinger op og ned, men altid er steget til nye højder. Invester regelmæssigt – udbyttet bør geninvesteres, og at hoppe ud og ind af aktiemarkedet påfører dig blot en mængde omkostninger.

Til sidstnævnte råd hæfter sig dog i dansk sammenhæng den hage, siger Jens Møller Nielsen til 180Grader, at når danskerne har indkasseret deres gevinst fra aktier, skal de betale en betydelig del af gevinsten til SKAT – og det bevirker, at der er relativt færre midler til at geninvestere for, og dermed alt andet lige udsigt til en mindre gevinst ved næste investering. Dette er endnu en hæmmende faktor for det danske investeringsmarked, forklarer han.

Denne artikel er kommet i stand takket være penge fra 180Graders superbrugere, der har tegnet et abonnement til 39 kr. om måneden. Du kan blive superbruger ved at klikke her.

Kilde: