Dannelse og liberalisme - Kommentarer | www.b.dk

Søren Hviid Pedersen: Det står ikke så godt til med dannelsen i Danmark

Niels O,

10/04/2016

Søren Hviid Pedersen:

Det står ikke så godt til med dannelsen i Danmark. I forbindelse med forhandlingerne om den nye gymnasiereform har Venstre foreslået, at man i praksis lægger historie, oldtidskundskab og religion sammen. Det i sig selv betyder ikke destruktionen af Danmark som kulturnation, på ingen måde. Men forslaget afslører ganske ufrivilligt, tror jeg, hvordan store dele af de politiske partier ser uddannelse. De ser uddannelse som noget, der næsten udelukkende skal forberede unge mennesker til at være arbejdskraft.

Det forhold at et liberalt parti, som Venstre jo er, foreslår, at man i praksis lægger historie, religion og oldtidskundskab sammen, er udtryk for liberalismens helt grundlæggende værdinihilisme. Liberalismen er kræmmernes og individualisternes ideologi, og med denne ideologiske bagage har liberale svært ved at se uddannelse og dannelse som to sider af samme sag. Her reduceres uddannelse til udelukkende at være forberedelse til at være en arbejdskraft i kapitalismens hamsterhjul. Selvfølgelig skal historie, religion og oldtidskundskab være selvstændige fag, ja, jeg mener, at de skal styrkes.

Det er bestemt ikke altid, at jeg er enig med den nationalkonservative Søren Hviid. Men hans artikel her illustrerer fint, hvorfor jeg ikke er liberal, men liberal-konservativ. Jeg mener også, at det hele dannede menneske kommer før, at man (også) bliver arbejdskraft for et samfund, der skal blive rigt.