Danmarks underskud blandt de mindste i EU

Iflg

Christian Melgaard,

31/10/2012

Iflg. de seneste tal fra Danmarks Statistik havde Danmark i 2011 et underskud på de offentlige budgetter på 1,8% af BNP, og dermed placerer Danmark sig igen blandt de "bedste" i EU. Det viser tal fra Danmarks Statistik

Smmen med lande som bl.a. Tyskland og Finland, men også f.eks. Bulgarien, holder Danmark sig under den magiske grænse på tre procent, som ØMU-kriterierne påbyder.

Det danske underskud er ifølge Danmarks Statistik skrumpet fra et underskud på 2,9% i 2009 til 2,5% i 2010 og nu 1,8% i 2011. Men i samme periode er Danmarks ØMU-gæld steget fra 40,6% i 2009 til 46,6% i 2011.

ØMU-gælden er et bruttogældsbegreb, der opgøres i henhold til regler, der er fastsat i EU-traktaten. Den opgøres som den nominelle værdi af al gæld offentligt regi, d.v.s. statsligt, regionalt og kommunalt samt sociale kasser og fonde. Gælden opgøres brutto, men den offentlige sektor kan dog konsolidere gælden med fordringer på sig selv, hvorfor f.eks. beholdningen af statspapirer i statslige fonde fratrækkes i gældsopgørelsen mens Den Sociale Pensionsfonds beholdning af realkredit- og indeksobligationer samt indestående på statens konto i Danmarks Nationalbank ikke fratrækkes.

Det var ØMU-gælden Helle Thorning klokkede rundt i, da hun før valget skulle forklare at Danmarks havde et stigende problem med udlandsgælden, hvilket var noget notorisk vrøvl - hun beviste dermed, at hun hverken havde styr på det ene eller det andet begreb.

Regeringens standardsvar på ethvert problem er, at det skyldes den foregående regering, men mon ikke de vil vælge en lidt anden strategi i denne sammenhæng og henvise til egne fortræffeligheder.

Under alle omstændigheder er der ingen grund til at lade det glade budskab overskygge de enorme problemer Danmark står overfor - det gælder den ringe konkurrenceevne, det høje skattetryk, størrelse og effektivitet på den offentlige sektor o.s.v. Udfordringerne består, og de bliver større og større for hver dag der går med ingenting.