Danmarks Statistik giver DA ret: en ud af tre kontanthjælpsmodtagere står ikke til rådighed

Jan Plovsing undsiger i Dagens JP sin egen medarbejder Niels Ploug (også tilknyttet AE-rådet) og Sven Egmose, som i sidste uge sagde, at DA's under...

Ikke angivet Ikke angivet,

13/12/2011

Jan Plovsing undsiger i Dagens JP sin egen medarbejder Niels Ploug (også tilknyttet AE-rådet) og Sven Egmose, som i sidste uge sagde, at DA's undersøgelse af kontanthjælpsmodtageres rådighed på arbejdsmarkedet var behæftet med for stor statistisk usikkerhed til, at man kunne konkludere noget. Egmose udtalte dengang: "Den population er for lille til at man kan drage nogen konklusioner". Nu siger Plovsing:

"Alt i alt må jeg konkludere, at de fleste arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere gerne vil have et arbejde, men omkring en tredjedel står ikke til rådighed ifølge deres egne svar. Blandt kvinderne er det op imod halvdelen (40-52 pct.) i årene 2007-2011, mens det gælder op imod en fjerdedel af mændene (18-28 pct.). Andelen af dagpengemodtagere, som svarer, at de ikke er til rådighed, er derimod under en tiendedel, og der er ingen nævneværdig forskel på mænd og kvinder" (min fremhævning).