Danmarks Rygerforening opfordrer til undersøgelse af Sundhedsstyrelsen

Som det fremgår i medierne 21

Ikke angivet Ikke angivet,

22/01/2010

Som det fremgår i medierne 21. januar har Sundhedsstyrelsen og tre sundhedsforeninger bl.a. Kræftens Bekæmpelse offentliggjort en misvisende spørgeundersøgelse af danskerenes rygevaner og deres holdninger til rygning. Uvildige eksperter har i medierne kaldt undersøgelsen manipulerende og vildledende, fordi den fik offentligheden til at tro, at der er kommet langt færre rygere i Danmark - og til at tro, at der er et flertal i befolkningen, der ønsker flere forbud imod rygning.

Begge dele er forkert, og i Sundhedsstyrelsen har man erkendt, at man vidste, det var forkert. Men Sundhedsstyrelsen offentliggjorde oplysningerne alligevel. Der er således tale om et erkendt forsøg på at vildlede den danske offentlighed.

Dette er efter vores opfattelse en helt uhørt handlemåde af en statsinstitution, som ikke er set tidligere. Det er ikke Sundhedsstyrelsens opgave at drive politik eller at forsøge at ændre politikernes og befolkningens holdninger til politiske spørgmål. Disse opgaver ligger i hænderne på politikerne og i sidste ende på befolkningen.

Danmarks Rygerforening har imidlertid flere stærke indikationer på, at dette ikke er den første vildledning af offentligheden, Sundhedsstyrelsen har deltaget i. Det gælder ikke kun på rygeområdet, omend dette område er særlig betændt. Det er derfor på høje tid, at en uvildig instans kigger Sundhedsstyrelsens arbejde grundigt efter i sømmene.

Vi opfordrer derfor Folketinget til at tage politisk initiativ til nedsættelse af en effektiv, uvildig undersøgelsesgruppe, der skal kulegrave Sundhedsstyrelsens arbejder på rygeområdet i det seneste årti. Dette gælder styrelsens rapporter, skrivelser, undersøgelser, interne kommunikation og kommunikation med andre sundhedsinstitutioner - samt kommunikationen og samarbejdet med private sundhedsvirksomheder, medicinalvirksomheder og sundhedsforeninger.

Det er vigtigt, at undersøgelsesgruppen bliver uvildig. Ingen sundhedsforeninger, patientforeninger, private eller offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med rygning må have medlemmer af undersøgelsesgruppen. Kun neutrale undersøgere må være medlemmer. Gruppemedlemmernes integritet skal endvidere beskyttes imod forsøg på indflydelse.

Det er på tide, at den danske offentlighed bliver fuldt oplyst om arbejdet i sundhedsmyndigheden, som har ført til dybtgående ændringer i mange danskeres liv - ikke mindst de danske rygeres. Såfremt dette arbejde ikke er foregået på en regulær, lovlig og etisk forsvarlig måde, må dette ud i lyset, og de ansvarlige myndigheder må stå til ansvar.

Danmarks Rygerforening, den 22. januar 2010

Kilde: