Danmarks Radio og de offentligt ansattes løn

En af historierne i denne morgens P3-nyheder var, at op til 700

Henrik Jurgensen,

17/06/2010

En af historierne i denne morgens P3-nyheder var, at op til 700.000 offentligt ansatte står til at gå ned i løn i forbindelse med næste års overenskomster. Med indignation i stemmen kunne nyhedsoplæseren således, at en SOSU-assisten, der tjener 25.000 kr. om måneden vil skulle gå 300 kr. ned i løn. Det interessante ved historien er imidlertid, at årsagen til den forestående lønnedgang angiveligt er den såkaldte Reguleringsordning, der betyder, at de offentligt ansattes løn følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Med andre ord: De privatansatte går ned i løn, og derfor gør de offentligt ansatte det også. Og så er det jo, at man uværgeligt må spørge sig selv, hvorfor DRs historie ensidigt fokuserer på de offentligt ansattes lønnedgang og kun i forbifarten nævner de privatansattes ditto. Skyldes det måske, at offentligt ansatte i Danmarks Radios optik er bedre og vigtigere mennesker end privatansatte? Skyldes det, at Danmarks Radio er lykkelig for at levere ammunition til oppositionens forsøg på at fremstille regeringen som en spareregering, der udsulter den offentlige sektor (på trods af, at det modsatte er tilfældet)? Svaret kan man naturligvis kun gisne om.

Kilde: