Danmarks BNP er overvurderet

LEDER: Danmark er røget ned ad velstandsranglisten de seneste 10 år: Fra en 6

Ole Birk Olesen,

30/11/2009

LEDER: Danmark er røget ned ad velstandsranglisten de seneste 10 år: Fra en 6. plads i OECD til en 12. plads. Det skriver alle medier om i dag, modsat i årene hvor det faktisk skete. Da skrev de, at Danmark var en enorm økonomisk succes, selvom det altså ikke var sandt. Men det ser faktisk endnu værre ud end den 12. plads, som vi nu hører om, for det BNP-regnskab, som ligger til grund for ranglisten, sammenligner pærer med bananer i de forskellige lande. Mens produktionen i landenes private sektorer opgøres med udgangspunkt i de faktiske salgspriser, så opgøres produktionen i landenes offentlige sektorer på baggrund af omkostningerne ved produktionen - her har man jo ingen salgspriser. Om produktionen i den offentlige sektor ved vi imidlertid én ting med sikkerhed: Brugerne ville - hvis de selv kunne vælge - ikke være villige til at betale så meget for ydelserne fra det offentlige, som det har kostet at producere ydelserne. For hvis de var villige til at betale frivilligt, så behøvede staten jo slet ikke at tvinge dem til at betale over skatten. Så kunne ydelserne blot sælges på markedet på almindelige vilkår, d.v.s. som en frivillig byttehandel. Derfor er lande som Danmark, der har en stor offentlig produktion, overvurderede i BNP-regnskaberne sammenlignet med lande, der har mindre offentlig produktion. Værdien af en vare kan jo kun opgøres ved at studere, hvor meget mennesker faktisk er villige til at betale for varen. Hvis en mand bruger en arbejdsdag og en gravemaskine til at grave et hul i jorden og bagefter dække det til igen, så repræsenterer det ingen værdi for nogen, selvom arbejdsprocessen har udgjort en omkostning. Kun hvis en anden mand faktisk skulle være villigt til at betale for indsatsen, ved vi, at den i hvert fald for det menneske havde en værdi. Hvor meget er den offentlige produktion i Danmark værd? Ingen ved det. Men vi ved én ting: Den er ikke lige så meget værd for skatteyderne som det, de har betalt for den, og derfor er Danmarks BNP reelt mindre, end det er opgjort til.

Kilde: