Danmark om 10 år - 90% i aktivering

Danmark år 2021

Claus Stenberg,

08/08/2011

Danmark år 2021.

Den socialistiske regering har i et krampagtigt forsøg på at tilgodese egne vælgere hævet personskatten til 82 %, velhaverskatten til 17 %, og der er nu kun en håndfuld privatejede virksomheder inden for miljø- og velfærdsteknologi som opererer i landet. Biler leases i udlandet hvis man får tilladelse. Dagligvarer købes via det regulerede internet hos tyske og svenske forhandlere, og bringes til de kommunale lejligheder vi alle bor i, fra de statslige omlade-centraler hvor også SKAT har kontrol-centraler, af aktiverede ledige.

90 % af befolkningen er aktiveret i kommunale projekter. Naboen er software-udvikler i det kommunale IT-projekt. Hans uddannelse som ingeniør gav engang en fin løn, da han var privat-ansat. Nu arbejder han bare for sin borgerløn, og ser frem til sin borger-efterløn.

Genboen, som engang arbejdede i Brugsen, er nu aktiveret på den regionale omlade-central, hvor han læsser varer af de tyske lastbiler, og pakker dem på de solfanger-drevne køretøjer, som bringer dagligvarer ud til os (hvis det ikke er overskyet, naturligvis).

Regeringen har barslet med planer om betalingsringe omkring Kolding, Middelfart, Vejle og Fredericia. Erfaringerne fra København har været så gode, at modellen skal udbredes til alle mellem-store byer i det forhenværende kongerige. København er nu helt tømt for biler, forretninger og liv. Man ser kun cykler, de nye bio-heste, og naturligvis de solfanger-drevne køretøjer fra staten, som på dage med godt vejr bringer dagligvarer ud til borgerne. Et korps af aktiverede samler bio-hestenes efterladenskaber op fra gaderne mellem de kommunale ghettoer, og bringer dem ud til de kommunale koloni-haver, hvor øko-tosserne og de få tilbageværende frihedskæmpere dyrker deres egne afgrøder.

Fremtiden tegner lys. Mere end tyve små virksomheder i Køge-området har meddelt, at de nu vil dreje nøglen til de kommunalt udlejede bygninger om, og bidrage til ledigheds-korpset med mere end tre hundrede arbejdere. De har alle været på omskolingskursus, og er klar til at yde til samfundet for deres borgerløn.

Som modtager af borgerløn er man forpligtet til at lade sig aktivere. Men man må ikke selv bestemme med hvad. Det afgør de kommunale sessions-kommisioner, som på ugentlige samlinger vurderer den enkelte frigjorte borgers kompetencer. Borgerens viden og færdigheder dokumenteres og vuderes. Også hans holdninger vejes på en guldvægt. Hvis der er tegn på systemkritik eller anden dovenskab, aktiveres han pr. automatik med eskrement-opsamling, eller indsamling af nedfaldne blade i statsskovene, til brug i de store statslige biogas-anlæg. Borgerkontakt skal undgås, og muligheder for kritik og oprør skal bekæmpes hårdt.

Embeds-bureauet i SKAT er blevet forstærket med kompetencer fra AE-kommisionen. Det viste sig, at netop AE-kommisionen rummede særdeles kreative og lønsomme forslag til nye måder at tømme de tilbageværende private virksomheder for værdi. Et flertal i befolkningen indså for år tilbage, at private virksomheder kun var onde, og kun ville manipulere borgerne til at arbejde, via løfter om løn, pension, karriere-muligheder og andet værdiløst sludder. Herefter fik virksomhederne 10 år til at afvikle sig selv. Medarbejderne skulle stilles til rådighed for aktiverings-kommisionerne, og et eventuelt overskud skulle deles mellem stat og kommune.

Mange virksomheder flyttede ud, og bosatte sig under varmere himmelstrøg. Et særligt korps af aktiverede blev udkommanderet omkring de to grænseovergange, og instrueret i at kaste eskrementer fra bio-heste efter de asociale og moralsk defekte udnyttere. Når udnytterne havde passeret grænsen, blev eskrementerne opsamlet af den udflagede virksomheds tidligere medarbejdere, som dermed kom godt i gang med deres aktiverings-projekt. Udnytterne, med deres forfærdelige menneskesyn, blev for evigt nægtet indrejse i Danmark.

En alt for initiativrig jysk herre foreslog, at også han kunne levere de eftertragtede bio-heste til borgerne. Han havde et større stykke mark med økologisk græs på, og så en mulighed for engang at tjene netop så mange penge, at han ville få råd til at få sejlet sin familie fra Grønland til danmark, nu hvor rutefly var bandlyst af miljø-årsager. Hans ambitioner skabte både forundring og vrede i stats-bureauet, som omgående nationaliserede jydens mark, fratog ham stemmeretten og alle personlige værdier, og deporterede manden til ghetto nr. 38-D på Grønland. Nu er han aktiveret med snerydning, og savner ikke sin familie. Kommunen og dens udpegede borger-råd erklærede samstemmende, at staten havde handlet korrekt, og i overensstemmelse med visionen for den sociale stat Danmark.

Den lille gruppe af frihedskæmpere, som skjuler sig i statsskovene, jagtes af ordensmagten. Engang var det politiets opgave. Nu er det aktiverede som løser denne samfundsmæssigt vigtige opgave. Når frihedskæmperne findes, tilbydes de holdnings-omskoling på kommunens tanke-center. Kun hvis de nægter at indordne sig, bliver de tilfangetaget og anbragt på institutionen på Læsø, hvor aktiverede passer på de stakkels afvigere, og sørger for den nødvendige medicinering.

Kilde: