Danmark har rekordoverskud på betalingsbalancen

Dansk økonomi kører relativt godt med rekordoverskud på betalingsbalancen, en stærk krone, et rekordlavt rentespænd til EURO

Bruger slettet for stemmefusk,

08/02/2010

Dansk økonomi kører relativt godt med rekordoverskud på betalingsbalancen, en stærk krone, et rekordlavt rentespænd til EURO. Andre lande som USA, Grækenland, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Irland etc. har langt langt alvorligere økonomiske problemer end Danmark.

Der er stadig tid og rum til nytænkning i dansk økonomi. Danskerne behøver ikke at tvinges på kartoffelkur el. lign. nedskæringer og forringelser hos lønmodtagerne. Det danske erhverklima er godt og ligger i verdens toppen incl. en verdenslav dansk selskabsskat. Derfor er dette ikke noget problem og der er ikke mere at hente på at bruge endnu flere kræfter og statsmidler på yderligere at sænke selskabsskatten. Tyskland advarer nu også mindre lande om at foretage sig nye usolidariske EU-tiltag på selskabsskatten.

Ny vækst i velstand og velfærd vil derimod fremkomme organisk og varigt, hvis de skævvridende danske lønskatter og forbrugsafgifter normaliseres til EU niveau. Da det alene er de skævvridende skatter, der bør sænkes, vil dette tillige være selvfinansierende og ikke koste staten noget tabt skatteprovenu.

- Sænk momsen til 20%
- Sænk bilafgifterne
- Hæv topskattegrænsen til 1 mio. kr.
- Und niks weiter