Danmark fremtid afhænger ikke af Espersens rejseaktivteter ....

Mandag Morgens initiativ med Fremtidens Danmark er et spændende eksperiment af den enkle grund at der er tale om et parti, som ikke opstiller til ...

Christian Melgaard,

13/01/2011

Mandag Morgens initiativ med Fremtidens Danmark er et spændende eksperiment af den enkle grund at der er tale om et parti, som ikke opstiller til folketinget. Derved bliver det et forsøg på at rense debatten for de snævre personinteresser, som så tydeligt dikterer hvordan vores politikere agerer i dagens debat.

Selv om den politiske virkelighed lige nu indikerer noget andet, så kan det umuligt være rigtigt, at en diskussion om efterløn eller for den sags skyld Lene Espersens rejseaktiviteter eller indholdet af Karen Ellemanns skraldespand er centrale emner i dansk politik - i den forstand at landets fremtid påvirkes i så væsentlig grad.

Blandt de nævnte emner er efterløn naturligvis vigtigt, og har en ikke ubetydelig økonomisk effekt, men det er på tide at vi allesammen indser, at selv en efterlønsdiskussion er marginal i forhold til de udfordringer og muligheder landet står overfor. 

Det bliver spændende at følge hvordan Fremtidens Danmark påvirker debatten, og som Erik Rasmussen så rigtigt siger, så kan det være at initiatistagerne om 12 måneder må sande, at der faktisk ikke er noget der er vigtigere end de mange personsager, og så har man konstateret det.  

Kilde: