Danmark er det mest ufrie lande i den demokratiske verden

I Danmark er brandbeskatning af borgerene, favoriseringen af specielle grupper, en systematisk ensretning af befolkningen og undertrykkelse af an...

Ikke angivet Ikke angivet,

23/12/2011

I Danmark er brandbeskatning af borgerene, favoriseringen af specielle grupper, en systematisk ensretning af befolkningen og undertrykkelse af anderledestænkende institutionaliseret i helt ekstrem graden.

Opkrævning af skatter er per definition en krænkelse af individets frihed, idet staten frarøver individet dets ejendel. Skatteopkrævning kan kun retfærdiggøres med nødvendigheden af at staten skal bruge ressourcer til opretholdelse af helt basale og almennyttige funktioner. Disse almennyttige funktioner skal naturligvis være af en sådan natur, at de kommer alle borgere til gode (Politi, Forsvar, Infrastruktur) og ikke kun nogle udvalgte grupper.

I Danmark bruger staten kun en meget lille del af de opkrævede skatter på almennyttige disse funktioner. Faktisk går lagt de fleste inddrevne skattemidler målrettet til, at forsøde tilværelsen for nogle enkelte grupper af borgere (Børnefamilier, Pensionister, ”Kunstnere”, Borgere på passiv forsørgelse, Studerende og Offentligt ansatte).

Indrømmet: En stor del af borgerne i disse favoriserede grupper betaler også en høj skat. Men det bliver systemet ikke mere retfærdigt af. Godt nok får disse borgere ”noget for pengene” men de vælger jo ikke selv at deres penge skal gå til disse netop de ydelser som staten vælger at give dem. Dette valg er truffet for dem af bedrevidende embedsmænd i velfærdsstaten. Også disse borgeres frihed krænkes.

Også i mere jordære ting end skatte- og fordelingspolitikken er Danmark et ufrit land. Stort set alle områder af den almindelige danskers hverdagsliv er detailreguleret af regler, love og afgifter. Politikere og holdningsmonopolets medier forsøger ikke engang længere at skjule formålet med alle disse regulerende tiltag. Vi skal alle ensretning. Vi skal alle være slanke, finkulturelt interesserede, P1-lyttende, kønsneutrale, ikke-rygende, blege (ikke solarier-brun), elbil-kørende, økologiske gulerods gnaskende socialdemokrater med 2 børn, ansat i det offentlige som ALDRIG går rundt med lommekniv i lommen.

Ensretningen er allerede slået igennem i en sådan grad, at vi alle ved helt præcist, hvad der forventes at vi skal mener. Hvad der er ”rigtigt” og hvad der er fy-fy.

Et tanke eksperiment: Forestil dig at lakridspiben først var blevet opfundet i dag og nu skulle lanceres og markedsføres. Hvordan ville et rygningens-forherligende stykke slik målrettet til børn mon blive modtaget? Lakridspiben ville naturligvis blive øjeblikkeligt blive forbudt og de stakkels driftige producenter ville blive dyppet i tjærer, rullet i fjer og jaget ud af den danske velfærds-landsby med smagsdommer-sherifferne i hældende. Det samme ville ske hvis man i dag skulle introducere, sodavand, alkohol, sex, aborten, pornoen, pengekonceptet, den private ejendomsret, liberalismen og så videre og så videre. Det gælder altså om at holde fast i de friheder vi endnu har!

I Danmark nøjes velfærdsstaten ikke med at begrænse borgernes frihed, den hjernevasker og ensretter aktivt sin befolkning. Heldigvis er der mange som ikke vil være med mere. Disse frihedselskende borgere samler sig om den Liberale Fristad.

Læs mere om Liberal Fristad her

Deltag i diskussionen på Facebook