Danmark betændte byld

Nu skal der gang i væksten

Ikke angivet Ikke angivet,

28/08/2011

Nu skal der gang i væksten. Danmark skal fyre op under kedlerne, og så skal der fuld fart fremad derudaf. For nu er der nemlig snart valg, og så er det med at få alle mand af gårde, blæse optimisme ind i dem og få dem til stemmeurnerne. Også de 50% der er havnet på overførselsindkomst.

Mens der snakkes, vandrer politikerne udenom den betændte byld, som ingen tør røre ved, men som en konfrontation med kunne løse mange af landets problemer…

Vi så det med skolerne for en årrække siden. Børn forlod 9. klasse uden at kunne hverken læse, stave eller regne, men meddelelsen medførte trods alt en diskussion om, hvem der bar skylden til de ynkelige forhold.

Forholdene var nemlig oppe at vende i medierne.

I ”Presselogen” den 28.8. blev det nævnt, at 50% af den danske befolkning er på overførselsindkomst. Dette kritisable punkt er sket gradvist, men selv om løsningen ligger lige til højrebenet, tør ingen politiker røre ved den, eller bare nævne den.

I decennier er danskerne, ligesom mennesker i den øvrige vestlige del af verden, blevet fyldt med hjernemedicin, som bedst kan sammenlignes med statsnarko, uden at nogen har fået at vide, at der er alvorlige bivirkninger ved midlerne, at disse øver voldsom indflydelse på hjernen og nervesystemet, og i yderste konsekvens kan betyde invaliditet eller død for brugeren. Midlerne er blevet udskrevet mod alt, sorg, traumer, mavesmerter, stress og en lang række andre lidelser, på en så energisk måde, som om det drejede sig om at få så mange som muligt på stoffer.

Det er faktisk ikke småting, der i dag er behandlingskrævende. Lad mig komme med et godt eksempel:

En person fik stress. Vedkommende havde aflagt en prøve overfor Mensa, da personen agtede at søge optagelse i klubben, og havde scoret en IQ på 145, hvilket gav ret til medlemskab, der dog aldrig blev søgt. For i mellemtiden havnede personen hos psykiatrien på grund af sin stress, fik ”lykkepiller” i rige doser, fordi vedkommende blev skønnet for aktiv, energisk, initiativrig og fantasifuld (der var tale om en kunstner). Personen havde ingen depression, kunne ikke tåle den høje dosis antidepressiver og udviklede det, der hedder serotonergt syndrom, en livsfarlig forgiftning af hjernen, under hvilken personen optrådte højst irrationelt. Dette medførte, at personen nu for alvor fik en diagnose, og midlet, vedkommende var blevet forgiftet med, blev sat op til tredobbelt dosis, og fik det som følge heraf værre og værre, mens overmedicineringen fortsatte, og der blev holdt nøje øje med, om personen stadigvæk var energisk, aktiv, initiativrig og havde fantasi. Efterhånden som disse sygdomstilstande blev afløst af sløvhed, slaphed og manglende evne til at udføre sit erhverv, var der stor tilfredshed hos psykiatrien, der blev helt glad, da det viste sig, at det også var lykkedes at sable vedkommendes IQ ned til 120, hvorved personen ikke længere kunne optages i Mensa. Da vedkommende mistede sit job, som personen hidtil havde udfyldt upåklageligt i en menneskealder, udbrød der vild jubel hos psykiatrien, der ansporede vedkommende til straks at gå til kommunen og få en sagsbehandler.

Dette er bare én ud af talrige historier om virksomme, energiske danskere, initiativtagere og igangsættere, der havner i kløerne på den største destruktionsmaskine, der nogensinde er sluppet løs mod nogen befolkning, nemlig psykiatrien.

Som tidligere fortalt i 180 grader sætter psykiatrien dagligt 22 mennesker på førtidspension, og i dette tal er ikke indregnet alle dem, der ryger på kontanthjælp, nemlig en person som ovennævnte, der nægtede at søge førtidspension, idet vedkommende hele tiden håbede, at den skade, som personen kunne føle, hjernen var blevet påført, ville udbedre sig.

Så længe politikerne tillader en industri, der ødelægger hjernen på de mennesker, den får indenfor dørene, så den selv kan vokse sig stor, stærk og indflydelsesrig, så længe må vi se i øjnene, at problemerne i samfundet vil vokse.

Det er på tide, at bare en enkelt politiker tør røre ved den betændte byld og stille spørgsmålstegn ved, hvad vi skal med en institution, der kun kan eksistere ved at ødelægge livet for andre.

Det kunne desværre ligne en politisk tanke. Jo flere på overførselsindkomst, jo flere stemmer til rød blok. Håber det ikke er tilfældet.

Kilde: