Dagens ungdom taler i flertalsform og kan ikke regne: Børnechecken bør indkomstreguleres

"Vi vil alle have et lige Danmark, hvor alle har ressourcerne til at skabe sig den tilværelse, de ønsker at have

Ikke angivet Ikke angivet,

16/05/2010

"Vi vil alle have et lige Danmark, hvor alle har ressourcerne til at skabe sig den tilværelse, de ønsker at have."

"En undersøgelse viste i 2005, at 75 procent af danskerne mente, at børnechecken burde reguleres efter indkomst. Åbenbart hørte flertallet i Folketinget til den sidste tredjedel, der mener, at den ikke burdes indkomstreguleres."

1. Kun Dronningen omtaler sig selv i flertalsform.
2. Når 75% allerede er brug, er der kun en fjerdedel tilbage.