DA: Afskaf fleksjobordning

Adm

Mie Harder,

11/03/2010

Adm. direktør Jørn Neergard Larsen vil gerne afskaffe fleksjobordningen. Det fremgår af Agenda's leder: "Indførelsen af fleksjobordningen var udtryk for en god tanke. Før fleksjobordningen blev alt for mange førtidspensioneret, selv om de havde en betydelig erhvervsevne i behold. Fleksjob skulle derfor være svaret, hvis man blev for syg til at arbejde fuld tid, men for rask til helt at forlade arbejdsmarkedet.


Men trods de gode intentioner har fleksjobordningen slået fejl. I stedet for at blive et alternativ til førtidspension har fleksjobordningen udviklet sig til et supplement. År for år er antallet af personer, som er visiteret af kommunerne til ordningen, vokset, og vi har i dag godt 52.000 i fleksjob og knap 14.000 på ledighedsydelse – vel at mærke uden, at der samtidig er sket en reduktion i antallet af personer på førtidspension.

På en bar mark har vi med andre ord skabt en større dansk provinsby på statsstøttet beskæftigelse for ni milliarder kroner årligt. Det er sket på mindre end ti år. Det er foregået på baggrund af en alt, alt for attraktiv ordning og ved hjælp af lemfældig sagsbehandling i kommunerne.

Regeringen har bebudet et helt nyt ”regime” for førtidspensionsområdet. Det er der brug for. Og det er helt afgørende, at vi lærer af erfaringerne med orlovsordningerne, overgangsydelsen og fleksjob, der alle var eksempler på, at man indførte en ny type ydelse, som bagefter viste sig at være en magnet for helt nye grupper af ydelsesmodtagere.

Det er på høje tid, at fleksjobordningen bliver set efter i sømmene politisk. Formentlig er vi alle bedst tjent med, at eftersynet fører til, at vi kasserer ordningen helt og samtænker ordningens formål med et helt nyt førtidspensionssystem."