Curt er sur. Curt er meget sur.

Her: http://politiken

_slettet_bruger_64 Ikke angivet,

07/01/2011

Her:

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1158615/den-fremadskridende-ensretning/

kan vi i onsdagens (5/1-2011) Politiken læse en kronik af tidligere professor i statskundskab ved Århus Universitet, venstresocialisten Curt Sørensen.

Curt Sørensen er i almindelighed fornærmet over, at et parti som Dansk Folkeparti overhovedet eksisterer, og han drømmer sig tilbage til dengang, socialdemokraterne bestemte det hele. Han kommer med perler som denne:

"....Gennem den sidste halve snes år er den europæiske venstrefløj på det nærmeste blevet kriminaliseret, stemplet som ’udemokratisk’ og tillagt autoritære tendenser og holdninger....."

Ja, og hvad er der galt med en sand beskrivelse af venstrefløjen. Hans elskede Venstresocialister støttede og samarbejdede med Blekingegadebanden, PFLP, Baader Meinhof, Brigade Rosse, IRA og alle de andre totalitære, kriminelle morderiske organisationer, og Venstresocialisterne har stadig en bevæbnet revolution på programmet.

 "....Fra Edmund Burke til Hayek har højrefløjens teoretikere været monomant optaget af ideernes rolle....."

Nok ikke nær så monomant som Venstresocialisterne og kommunisterne, som altid kunne undskylde selv de værste folkedrab med henvisning til socialismens og revolutionens nødvendighed.

 

"....Men det drejer sig her ikke blot om historieforfalskning og dårlig samfundsanalyse. Hele grundkonceptet om ’onde’, ’skadelige’ ideer leder alt for let over i intolerance, dæmonisering og heksejagt. Forestillingen om ’onde tanker’, ’afvigelser’, ’tankeforbrydelser’ og ’kætteri’, kravet om ’bekendelser’, ’afsværgelse’ og ’anger’ har historien igennem igen og igen ført til forfølgelser af religiøse, etniske, nationale og politiske mindretal. Historisk har heksejagter med særlig nidkærhed været rettet mod afvigere og anderledes tænkende og mod mindretal med forholdsvis ringe indflydelse...."

Ja? Mon ikke, Venstresocialisternes arbejderparadislande, herunder Maos Kina, Castros Cuba, Ho-Chi-Minhs Vietnam og Pol Pots Cambodia havde organisationer til at tage sig af "afvigere", så de til Curt Sørensens og resten af VS's store glæde aldrig blev i stand til at afvige mere, aldrig.....

 

 

"....I en række europæiske lande føres der herunder i disse år en veritabel klapjagt mod etniske minoriteter og venstreorienterede, samtidig med at højreautoritære og neofascistiske strømninger og opfattelser (ofte i en nyskabende sammenkobling med neoliberalistisk økonomisk teori og politik) bliver mere og mere rehabiliterede og stuerene, i nogle lande endda løftet helt op til del i regeringsmagten (Italien, Østrig, Danmark...."

 

 Mig bekendt har Curt Sørensen været professor på et af Danmarks største universiteter, og i dag kan han da komme til orde, hvor han vil, også på 180Grader, så "klapjagt mod venstreorienterede" er kun noget, som foregår i Curts fantasi.

  

 Når man læser hans kronik, tænker man, at han slet ikke ved, hvad der er foregået i Europa siden 1945. Besynderligt.

  

 Vh Abel.

Kilde: