Corydon vil gøre op med automatisk lønregulering

Den reguleringsordning, der skal sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor, ser ud til at blive en af ...

1984grader NEJ TAK,

17/12/2012

Den reguleringsordning, der skal sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor, ser ud til at blive en af de helt store knaster i overenskomstforhandlingerne på det statslige område, som finansminister Bjarne Corydon (S) mandag tog hul på.

Ifølge finansministeren er tiden helt løbet fra ordningen, der i praksis betyder, at de statsansatte automatisk er sikret en lønudvikling svarende til 80 procent af den private lønudvikling.

- Jeg har udfordret - og det har jeg gjort ganske markant - den automatik, der er imellem løndannelsen privat og offentligt, siger Bjarne Corydon, der peger på den økonomiske krise som årsagen.

- De realiteter, vi står overfor, illustrerer med al ønskelig tydelighed, at alle må bidrage. Det er derfor vigtigt, at der er sammenhæng mellem udviklingen i lønnen og udviklingen i, hvor effektivt opgaverne løses, siger han.