COP15: En succes?

Resultatet efter to ugers forhandling i København er ikke en forpligtende aftale - men en hensigtserklæring

_slettet_bruger_1403 Ikke angivet,

23/12/2009

Resultatet efter to ugers forhandling i København er ikke en forpligtende aftale - men en hensigtserklæring. Dog med vigtige erklæringer! En temperaturstigning på under 2 % er målet inden 2020. Dertil kommer en plan om penge til udviklingslandene. Der foreligger dog ikke regulære mål for reduktion af Co2 udledningen i 2020. Er det en succes? Ja, fordi man er igang - og det må ikke undervurderes. Kravene til en aftale har været for høje. Kina vil ikke forpligte sig. Alt imens Europa og USA er ramt af finanskrise og arbejdsløshed. Når jeg betegner det som en succes - på trods af mange udsagn om fiasko - så skyldes det - at jeg tror på dialog. 119 stats- og regeringsledere var under klimatopmødets intense slutspurt samlet i Bella Centeret. Verden er blevet mere miljø bevidst - har fået mere viden - og forståelse! Jeg kan selv, til tider, være tung at flytte - og det er lande også. Det er en proces. Konferencen har skubbet til mange holdninger og lært os meget. Globale klima problemer vil blive bearbejdet - og løsninger fundet. Arbejdet vil fortsætte i 2010 i Mexico. Der er stadig tid; Kyoto aftalen slutter i 2012. Til den tid vil en forpligtende afløser forhåbentlig være på plads. Udviklingslandene er blevet tilgodeset med milliarder - og det har fyldt meget på konferencen. Men problemet er ikke udviklingslandenes Co2 udledning. Deres industrier er svage og har en minimal miljø påvirkning. Problemet er deres nedfældning af skove! Skove optager Co2 - og med nedfældningen øger de problemerne. Områderne benyttes til landbrugsproduktion og fødevarer. De vil have kompensation for ikke at fælde skovene. Det vil de få. USA og Kina er vigtige aktører. De tegner sig for 40 % af den totale udledning af Co2. USA forbruger 21 mio. tønder olie om dagen = en fjerdedel af verdens forbrug af olie. Ganske imponerede! Mellemøsten kontrollerer ca. 60% af verden olie - her ligger et seriøst problem! Vi taler om afhængighed. Kina er nærmest eksploderet i vækst. Med de nuværende vækstrater - så vurderes Kinas økonomi at være fordoblet om 10 år. Og ligeledes deres behov for energi og tilhørende udledning af Co2. De kinesiske ledere er yderst nervøse for at tilslutte sig for stramme aftaler. De har helt klart stoppet muligheden for en bindende aftale i København. De frygter risikoen for at industrilandene vil benytte aftalen til at begrænse og kontrollere dem! Kina er et lukket samfund - og ikke klar til international Co2 kontrol. Det er et problem. Hvordan kan vi være sikre på, at de overholder aftalerne - hvis de skal kontrollerer sig selv? Men jo - De vil handle. For der er ganske enkelt god økonomi i det. I både USA og Kina er el nettene forældede. Man vil oprette forbedret el forsyning - oprette såkaldte "smart grids". Det smarte elnet er en måde at håndtere vores energi mere effektivt på. Det giver mulighed for at koble nye energi kilder på el strukturen, så vi kan udnytte den alternative energi. Hermed forbedres distributionen af elektricitet. Heri ligger et enormt potentiale. Ofte kan forbedringer have en stor effekt. USA ser nu uden tvivl store muligheder i alternativ energi teknologi. Der vil i de kommende år blive forsket kraftigt- med ønske om, at USA skal indtage en fører position på området. Vi vil i de nærmeste årtier opleve befolkningsvækst og øget velstand i udviklingslandene. Især Kina vil lægge et stort pres på energi efterspørgslen. Kina vil bygge 10 nye atom-kraftværker hver år de kommende år. De er nødt til det! De kan ikke med konventionelle kul anlæg - eller vindmøller - producere strøm nok! Samtidig reducerer de deres Co2 udledninger - det er positivt. A-kraftværkerne vil blive bygget på trods af affaldsproblemer - og at de er potentielle terrormål. Men andre vigtige årsager gør sig også gældende; Leveringssikkerhed er et emne som sjældent berøres i klima debatten. Men for beslutningstagerne ligger det lige under overfladen. Bilerne og fabrikkerne skal jo køre! Når præsident Bush ændrede mening om miljø! Ja - så skyldes det en erkendelse af, at verdensøkonomien - og især USA ikke længere vil være afhængige af ustabile oliestater! Det betyder, at USA idag er betydelig mere interesseret i at støtte alternative energi kilder. Nej, det drejer sig ikke kun om miljø. Når vi har soldater i Afghanistan og Irak - så gør vi det for at stabilisere mellemøsten. Så de kan levere olie! Hvis vi seriøst vil ændre vores energi forbrug og tage nye energi former i anvendelse, så kræver det politisk vilje. Vi bør se på initiativer som udbreddelse af el-biler og tilsætning af bioethanol i benzinen. Vi skal ikke ændre vores "Way of life". Men det skal gøres muligt at leve miljø rigtigt - og mange vil vælge den vej i den udstrækning de har råd. Midt under konferencen udsendte den danske regeringen f.eks et nyt initiativ om tilskud til udskiftning af gamle oliefyr. Det er værd at overveje.

Kilde: