Climate makes money move in mysterious ways

Iflg

Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen,

09/02/2010

Iflg. Christopher Booker har forskellige dele af den britiske regeringer betalt hundredevis af millioner af britiske skatteyderes penge til mærkelige klimarelaterede projekter, hvor det ofte er særdeles svært at finde ud af hvor meget, til hvem og hvorfor britiske skatteydere netop skulle finansiere disse projekter. Chefen for FNs klimapanel ser ud til at have nydt fordel heraf.