Claus Hjort: 00'erne - reformernes årti!

Bla skrives der: Det arbejde resulterede i Velfærdsaftalen fra 2006, hvor vi gennemførte en af de mest ambitiøse tilbagetrækningsreformer i den ves...

Ikke angivet Ikke angivet,

22/10/2010

Bla skrives der: Det arbejde resulterede i Velfærdsaftalen fra 2006, hvor vi gennemførte en af de mest ambitiøse tilbagetrækningsreformer i den vestlige verden. Aftalen indeholdt også en række andre strukturpolitiske initiativer inden for uddannelse, arbejdsmarked og integration. Tilbagetrækningsreformen styrker beskæftigelsen med 8-10 pct. i 2040 og betyder blandt andet, at efterløn og pension udskydes i takt med, at vores levealder stiger. Det er rigtigt, at virkningerne af reformen kommer nogle år senere end anbefalet, og at efterlønnen er bibeholdt, men set i det lange perspektiv er der ikke andre reformer i nyere danmarkshistorie, der kan slå den.

Vi nedsatte så Skattekommissionen i 2008. Det endte med en samlet skattereform, hvor vi bl.a. satte skatten på arbejde ned, som flugter med de retningslinjer, som kommissionen lagde frem.

Hvilken virkelighed taler manden om?