Claus Elholm - Uden argumenter, fra Helsinki

Den selv-påståede "skribent og litterat" Claus Elholm forfatter nu sine udgydelser fra Helsinki

_slettet_bruger_1212 Ikke angivet,

05/12/2011

Den selv-påståede "skribent og litterat" Claus Elholm forfatter nu sine udgydelser fra Helsinki. Desværre er han ikke blevet mere tænkende i forhold til da han boede i USA, hvor han konsekvent svinede den republikanske halvdel af befolkningen til.

Så jeg vil tillade mig at pille den først tredejedel af han seneste blog fra hinanden, helt, fuldstændig og aldeles...

Citatet fra Joachim B. Olsen er ikke et "non-argument", for store dele af den politiske venstrefløj ytrer og mener at "mere social hjælp betyder mindre social nød" samt "mindre social hjælp betyder den massive velfærdsforringelser".

Kilde (det er sådan noget "skribenter og litterater" ikke behøber bekymre sig om, de slynger bare deres mere eller mindre falske påstande ud i æteren):

JP - 2010-06-14: Dr. Jekyll og Mr. Hyde i S.

Information - 2007-09-23: Flere skubbes i den sociale massgrav.

Endvidere er holdningen ikke begrænset til de politiske partier, vi har i Danmark offentligt ansatte, der påberåber verdens undergang ved den mindste besparelse.

Kilde: JP Aarhus - 2011-05-23: Sociale nedskæringer er en katastrofe.

Derefter skriver Elhom om at det er for dårligt at JBO ikke forklarer 100% i alle detaljer om hvordan han vil implementere sin politik, afsluttende med:

"Der er tale om en elegant retorisk manøvre, hvor Joachim B. Olsen får placeret ansvaret for folk på overførselsindkomster hos venstrefløjen".

CE må lige være landet fra Alpha Centauri, det er venstrefløjen som siden 1980erne har hylet op om "social massegrav" (fra starten af 1980erne), "de stakkels enlige mødre" (det var Poul Nyrup Rasmussens bidrag) og senest "de fattige" (Özle Cekic). En retorik, der har kørt non-stop og stort på set uændret styrke. (Jeg kan ikke huske noget om politik længere tilbage pga. min ringe alder, så muligvis strækker denne retorik sig længere tilbage i tid.)

Herefter mere skriveri om hvor ringe det er at JBO ikke klarlægger alle detaljer.

Her kommer så månedens dummeste gengivelse af et økonomisk ræsonnement:

"Eller hvad med de 280.000, der grundet den økonomiske krise, ikke kan finde arbejde? Tror Joachim B. Olsen virkelig, at de vil få et arbejde, hvis blot man sænker skatten på arbejde markant? Især når Liberal Alliance selv citerer ‘eksperter’ for at sige, at arbejdsløsheden vil stige med 15-20.000 alene i 2012 på grund af den internationale lavkonjunktur ligegyldigt hvad?"

Det er simpelthen ikke i orden det der! Kære Claus få dog noget professionel hjælp, så du ikke fremstår som en komplet nar vedrørende økonomi.

1. Inden krisen var der ca. 50.000 arbejdsløse, så de nuværende ca. 280.000 stykker skyldes ikke alene krisen. Noget af arbedsløsheden skyldes krisen, men mindst rundt regnet en sjettedel gør ikke. Stort set hele den seriøse økonomiske profession, fra keynesianere over monetarsiter og klassicister til østrigere, vil helt eller delvist acceptere at resten skyldes "ikke-fleksible lønninger" (en basal antagelse i keynesianske argumenter og en direkte årsagsforklaring hos klassikere og østrigere), der stammer fra overenskomster og lovgivning om mindsteløn.

2. JBO har ikke sagt at det er nok at sænke skatten, så får alle arbejde. Han har derimod sagt at skattesænkninger er/kan være et skridt på vejen imod at motivere folk til at få et arbejde. Konkret i indlægget argumenterer JBO mere for at det skal kunne betale sig at arbejde. JBO skriver om en forskel efter skat udbetalt på 5.000 per måned, denne forskel kunne frembringes ved sænkede skatter og/eller sænkede offentlige ydelser (oh rædsel).

3. Ok, CE kan sikkert ikke sin latin ret godt, for hvem lærer efterhånden den slags længere... "skribenter og litterater" gør i hvert fald ikke. Det estimerede tab af 15-20.000 arbejdspladser pga. de internationale konjukturer er "ceteris paribus" - dvs. "alt andet lige". Så hvis Danmark gjorde noget for at forbedre sin konkurrenceevne (lavere løn, lavere skat, ...) så holder "ceteris paribus" ikke længere. Derfra kan så forestille sig at det Danmark gør er så effektivt at vi tiltrækker flere nye jobs end vi mister pga. konjunkturerne. Ok, jeg drømte lige der... der er jo grund til at vi ikke har skibsværfter længere. Grunden er for høje omkostninger.

På det her tidspunkt opgav jeg at læse mere af CEs udgydelser. Når man i løbet af den første tredjedel ikke er i stand til at fremsætte eet eneste validt argument underbygget med kilder, så fortjener man ikke at blive læst eller hørt, i hvert fald ikke af mig.