Christiania får sin vindmølle

Fra dagens nyhedsstrøm: Beboerne på Christiania har i årevis kæmpet for at få lov til at opføre en stor, delvist hjemmelavet vindmølle på det gamle...

Ernst Krogager,

02/04/2010

Fra dagens nyhedsstrøm:

Beboerne på Christiania har i årevis kæmpet for at få lov til at opføre en stor, delvist hjemmelavet vindmølle på det gamle kaserneområde, som i 1971 blev taget i brug til eksperimenter med alternative samfundsindretninger. Danmarks Naturfredningsforening og andre grønne organisationer har støttet planerne, men hidtil har Københavns Kommune pure afvist at tillade opførelse af en delvist hjemmelavet vindmølle af de ønskede dimensioner med henvisning til protester fra beboere uden for Fristaden Christiania samt risikoen for løsrevne møllevinger.

Efter en grundig gennemgang af et omfattende materiale med tekniske detaljer om den påtænkte mølletype samt erfaringer fra udlandet med delvist hjemmelavede møller af samme type er Teknik- og Miljøforvaltningen ved Københavns Kommune imidlertid blevet overbevist om, at risikoen for løsrevne møllevinger i praksis er lig nul for den pågældende mølletype.

Miljø- og teknikborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) mener, at problemerne dermed er ryddet af vejen. "Såfremt der stadig måtte dukke enkelte spredte protester op, vil de kunne afvises med henvisning til almenvellet og klimagevinsten ved vindkraft," siger Bo Asmus Kjeldgaard. Han går derfor nu helhjertet ind for, at Christiania får sin vindmølle. "Og jeg glæder mig som en stor legedreng til at være med til at sætte møllen i gang, når den tid kommer," lyder det fra den begejstrede borgmester.

Også de tidligere teknikborgmestre Klaus Bondam (R) og Søren Pind (V) støtter nu Christianias længe nærede ønske om en vindmølle med potentiale til at skaffe indtægter og sund økonomi til Fristaden. Søren Pind, som for nylig blev udnævnt til Udviklingsminister, mener tilmed, at afgørelsen er vand på hans mølle. Ved ministerudnævnelsen betegnede han sit ministerium som et frihedsministerium, og nyheden om tilladelsen til at opføre vindmøllen på Christiania glæder hans liberale hjerte. "Hermed har Fristaden Christiania omsider udsigt til at gå fra en slags pariastatus til at være en vigtig partner, når Danmark skal foregå med gode eksempler og anvise bæredygtige løsninger for de frihedshungrende udviklingslande," siger Søren Pind til Ingeniøren.

Christianias talskvinde, Sus 'Vinge' Fenger, er selvsagt ikke mindre begejstret for, at den årelange indsats omsider har båret frugt. "Det er ingen hemmelighed, at det har kostet gråd og tænders gnidsel undervejs, men vi har hele tiden troet på, at det nok skulle lykkes, som det lykkedes for andre visionære folk at få bygget Tvindmøllen," siger hun på vej til et hasteindkaldt møde i Multihuset på Christiania. "Christianiacyklen er en kæmpesucces, som er kendt af alle, og selv Kronprinsen benytter den til at hente sine børn hjem fra børnehaven. Nu kommer Christianiamøllen!" siger Sus 'Vinge' Fenger med triumf i stemmen.

Ingeniøren vil naturligvis følge det spændende mølleprojekt på Christiania og holde læserne løbende orienteret, efterhånden som projektet tager form. Redaktionschef Rolf Ask Clausen, som selv har stiftet gruppen 'Selvgjort er velgjort' på ing.dk, kan næsten heller ikke få armene ned af lutter begejstring for Christiania-konceptet med delvist hjemmelavet ingeniørkunst. "Jeg er overbevist om, at det kun vil bidrage til at gøre møllen endnu bedre og mere sikker, når Christianias eget smedeværksted og andre entusiastiske kræfter på Christiania selv bliver en del af processen," tilføjer Rolf Ask Clausen, der selv har en baggrund som maskiningeniør.

http://ing.dk/artikel/107737


Kilde: