Christian Kjær mod udvikling på Venø - vil have naturreservat i stedet

Hvad skal man stille op med Danmarks land? Det er ikke let

Morten DD Hansen,

06/03/2010

Hvad skal man stille op med Danmarks land? Det er ikke let. Lodsejere klynker, fordi nogle af deres arealer er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, og når andre lodsejere så frivilligt vælger at udlægge store arealer til natur, er der såmænd også ballade. Vi så det med Lego-Sofie Kirk i Klelund Plantage, vi ser det med Aage V. Jensens Fonde, der ikke må opkøbe landbrugsjord til naturformål, og vi ser det nu med Christian Kjær, der gerne vil forvandle Venø til en slags naturreservat.

Mange af de bedste naturarealer i Danmark er netop i privat eje! Hvis vi fik en stærkere tradition for, at private gjorde noget for at fremme natur og biodiversitet (som fx i USA), ville vi være nået rigtig langt. Og vi ville slippe for megen bøvl. Desværre fylder natur for lidt i befolkningens bevidsthed, så man skal nok ikke forvente mirakler ;-)