Chernobyl var ikke en ulykke

DR2 sendte søndag aften 21

Poul Ancher Larsen,

26/02/2010

DR2 sendte søndag aften 21.02 i bedste sendetid et timelangt program om den frygtelige ulykke, som skete 26. april 1986 på det sovjetiske kernekraftværk i Chernobyl i Ukraine. Men det var netop ikke en ulykke. Det var derimod en kombination af et dårligt, sovjetisk design og uansvarlige og tåbelige teknikere i kontrolrummet.

Elektroteknikerne på natholdet startede - uden aftale med reaktorfolkene - et helt uansvarligt forsøg med kølesystemet. De skruede op og ned for reaktorprocessen for at se, hvad der ville ske, og da de syntes, at det ikke gik hurtigt nok, slog de sikkerhedssystemet fra – og så gik det pludselig stærkt.

Temperaturen i reaktorkernen steg voldsomt, hvorefter den smeltede, reaktoren eksploderede og store mængder radioaktivt materiale blev kastet op i atmosfæren og spredt ud over Øst- og Vesteuropa med vinden. Katastrofen skyldtes primært en elendig sikkerhedskultur på kraftværket, som tillod, at kontrolpersonalet med fuldt overlæg og mod alle instruktioner greb ind i systemet, men den skyldtes også, at den gamle sovjetiske reaktor havde forskellige indbyggede fejlkilder, som gjorde, at den let blev ustabil. Fejl som ikke findes på moderne, vestlige værker.

De sovjetiske myndigheder søgte i dagevis at skjule katastrofens omfang og sendte arbejdere og brandfolk uden beskyttelse ind for at rydde op.

Der har været megen debat om de kortvarige og langvarige effekter på sundheden. Omfattende studier gennem 20 år i et samarbejde af WHO, UNDP, UNEP, WB, IAEA m. fl. konkluderer imidlertid, at 31 personer døde straks eller kort efter katastrofen af strålesyge, og at højst 4000 er døde siden 1986 af leukæmi eller andre sygdomme fremkaldt af stråling ud af en befolkning på 600.000 inden for det ramte område. Der er i øvrigt ikke konstateret misdannelser, forøget dødelighed eller sygelighed, som kan henføres til Chernobyl-katastrofen, se f. eks. www.who.int og www.wikipedia.org.

Så vidt jeg hørte, blev et tal på 200.000 døde nævnt i DR2's udsendelse. Dette tal bliver ofte nævnt af a-kraftmodstanderne, men det er altså vildt overdrevet. Undersøgelsen konkluderer i øvrigt, at langt den alvorligste sundhedseffekt er den unødvendige og helt overdrevne frygt for stråling, som har fået tusinder af skræmte mennesker til at flygte fra området.

Chernobyl katastrofen er således ikke et argument mod kernekraft, men den styrkede den folkelige usikkerhed og frygt for kernekraften og var stærkt medvirkende til, at politikerne besluttede at se bort fra dette alternativ i energiplanlægningen.

Katastrofen er derimod et argument for at stille de strengeste krav til design og sikkerhed af kernekraftværkerne og til uddannelse og ansvarlighed af personalet. Det er krav, som opfyldes på de vestlige kernekraftværker, hvor der jo ikke har været ulykker med dødelig udgang. DR's udsendelse var vinklet stærkt imod kernekraft og var ikke et sagligt indlæg i denne debat. Det er således højst kritisabelt, at DR benyttede den åbenlyse a-kraftmodstander fra OOA som reaktorspecialist i udsendelsen, mens Risø-forskeren Asger Aarkrog alene udtalte sig om måling af radioaktivitet.

DR kunne let have fået ordentlig hjælp af en professor fra DTU, men udsendelsen passede fint ind i det ”politisk korrekte” mønster, at kernekraft er noget dødsensfarligt skidt, som vi skal holde os langt væk fra.

Kilde: