CEPOS: Udgifter under VK ligger 41 mia. over Nyrup

“Tallene viser, at det er forkert, når det fremføres, at der er skåret ned på de offentlige udgifter under den nuværende regering

Ikke angivet Ikke angivet,

04/02/2010


“Tallene viser, at det er forkert, når det fremføres, at der er skåret ned på de offentlige udgifter under den nuværende regering. Sandheden er, at den offentlige sektor fylder betydeligt mere i samfundet under den borgerlige regering, end det var tilfældet under den socialdemokratisk ledede regering i 1990’erne. Den store offentlige sektor er bl.a. et problem, fordi udgifterne ikke er finansieret og fordi det tilsyneladende ikke har gjort befolkningen mere tilfreds med servicen,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“De rekordstore udgifter bidrager til det store offentlige underskud. Underskuddet ventes at medføre en hævet pegefinger fra EU og en henstilling om opstramninger svarende til 1½ pct. af BNP eller 26 mia. kr. Det kan håndteres ved at bringe det offentlige forbrugs andel ned fra 28,3 pct. til 26,8 pct. af BNP. Et så højt udgiftsniveau nåede man ikke på noget tidspunkt under Nyrup-regeringen. I det mest ekspansive år under Nyrup nåede man 25,9 pct. af BNP. Med andre ord kan man håndtere EU-henstillingen uden at bringe den offentlige sektor ned på Nyrup-niveau,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.