CEPOS: Retssikkerhed halter hos SKAT

2009 har indtil videre været et skidt år for retssikkerheden på skatteområdet

JJRE Ikke angivet,

26/11/2009

2009 har indtil videre været et skidt år for retssikkerheden på skatteområdet. På den ene side har SKAT nægtet at anerkende visse afgørelser fra Landsskatteretten, som man således ikke føler sig bundet af ved den løbende skatteforvaltning, og på den anden side har Folketinget vedtaget en lovændring, der gør det vanskeligere for selskaber mv. at påklage en afgørelse truffet af SKAT til Landsskatteretten.