CEPOS: Nulvækst i den off. sektor vil gavne erhvervslivet

Regeringen har signaleret, at den ønsker nulvækst i den offentlige sektor for at håndtere de store finanspolitiske ubalancer

Ikke angivet Ikke angivet,

02/02/2010

Regeringen har signaleret, at den ønsker nulvækst i den offentlige sektor for at håndtere de store finanspolitiske ubalancer. Det har ført til den kritik, at det vil skade væksten og erhvervslivet. I dette notat er der udført konsekvensberegninger af nulvækst i det offentlige forbrug i forhold til et scenarie, hvor udgiftsvæksten udgør 1 pct.

På et års sigt bliver der 8.500 færre offentlige job, mens der tabes relativt få jobs i det private.

“Vores beregninger viser, at det første år bliver den offentlige beskæftigelse 8.500 mindre end den ville være med 1 pct. udgiftsvækst. Det bør ikke være et problem for den offentlige service. Den offentlige sektors andel af BNP ligger nemlig på Danmarkshistoriens højeste niveau i 2010. Alene det seneste år er der ansat 11.000 flere i den offentlige sektor,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS