CEPOS: EU-regler kan medføre indskrænkning i ytringsfriheden

I et nyt notat fra CEPOS viser chefjurist Jacob Mchangama, hvordan EUs rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad kan føre til indskræn...

Mie Harder,

01/03/2010

I et nyt notat fra CEPOS viser chefjurist Jacob Mchangama, hvordan EUs rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad kan føre til indskrænkninger af ytringsfriheden. Afgørelsen forpligter bl.a. medlemslandene til at straffe offentlige tilskyndelser til had mod etniske grupper, ligesom benægtelse af folkedrab og krigsforbrydelser kriminaliseres. Det kan få konsekvenser for racismeparagraffen, som muligvis vil skulle strammes og i hvert fald ikke vil kunne lempes eller ophæves uden at komme i konflikt med rammeafgørelsen.