CEPOS: 40 %. skat øger arbejdsudbuddet markant

CEPOS offentliggør i dag et notat om adfærdsvirkninger af lavere marginalskat

Carl Andersen,

15/11/2011

CEPOS offentliggør i dag et notat om adfærdsvirkninger af lavere marginalskat. Notatet belyser den seneste vismandsrapports estimation af den skattepligte indkomst´ følsomhed over for ændringer i marginalskatten. Der regnes også i notatet på et skattesystem, hvor der indføres en flad marginalskat på 40 pct.