Carl-Mar som statsminister

Hvis Carl-Mar var statsminister

Carl-Mar Møller,

24/03/2010

Hvis Carl-Mar var statsminister. Hvem skal have mere? Enlige fattige forældre skal have 3000 kr. mere om måneden. Det koster 2 milliarder om året.

Hvem skal have flere rettigheder? Bøsser og lesbiske skal vies på lige vilkår.

Hvor skal vi spare? Sygesikringstilskud til kiropraktor, fysioterapi og tandlæge fjernes. Ældre skal selv gøre rent, undtagen hvis de er handicappede eller bevægelseshæmmede.

Hvilke afgifter skal forhøjes? En pakke cigaretter skal koste 50 kr. 100% mere afgift på sukker, 100% mere afgift på alkohol.

Hvilke afgifter skal sættes ned? Elafgiften skal sættes ned med 50% for at hjælpe danske virksomheder. Jordskatten skal ned for at styrke landbruget.

Kommunerne? Kommunerne skal have lov til at hæve skatten med, hvad der svarer til inflationen, plus 3%.

Skolerne? Skoleeleverne skal sammen med lærerne selv vedligeholde og rengøre skolerne. Heldagsskole skal indføres, det er billigere. 30 elever i hver klasse, hvor der nu er 28. Udsugning og indsugning af luft i hver klasse lokale, som giver øget indlæringsevne og øget livskvalitet. Eleverne er i dag langt bedre til selvstudium på grund af internettet.

Narkomaner? Langt flere narkomaner skal have gratis heroin. De skal have en tilladelse til at have en uges forbrug på sig, uden at det er ulovligt.

Hash? Grænsen for hvor mange gram hash, du må have på dig, skal sættes op til 10 gram. Hash virker som nervepiller, og de, der er brugere, bruger det som selvmedicinering.

Energi? Vi skal have A-kraftværker. Sverige har 10 A-kraftværker. Vindmøller skal dække 50% af vores energibehov. Opsætningen af vindmøller skal sættes op med 50% i de næste 5 år.

Kriminelle? De kriminelle skal have mange flere tilbud om personlig udvikling, så de bliver mere i stand til at arbejde og kontrollerer aggressioner. Undervisningen skal udføres gratis af psykologistuderende som et led i deres uddannelse. De skal have lov til f.eks. at have deres egen madras med ind eller købe en i fængslet, så de ikke får ødelagt deres ryg. Fanger skal have meget mere indflydelse på deres ophold, så de bliver bedre mennesker.

Anbringelse af børn? Familier skal tilbydes 50 timers familieterapi, før man evt. fjerner børnene. 50% refusion fra staten vedr. tvangsfjernelse af børn og unge.

Ungdomsklubber? Flere ungdomsklubber i alle store byer for at forebygge ungdomskriminalitet.

Kilde: