Carl-Mar Møllers valgprogram

Carl-Mar Møllers valgprogram

Carl-Mar Møller,

22/01/2011

Carl-Mar Møllers valgprogram. 2011 1. Hvor skal vi spare? A. Afskaf Sygesikringstilskud til kiropraktor, fysioterapi og tandlæge, tilskuddet hæver priserne kunstigt. B. Ældre skal selv gøre rent, undtagen hvis de er handicappede C. Afskaf aktivering D. Afskaf jobkurser. E. Afskaf kontrol af arbejdsløse. F. Afskaf efteruddannelse af arbejdsløse. Alternative besparelser. 1. Afskaf hjemmeværnet. 2. Afskaf værnepligten. I stedet en professionel hær. 3. Afskaf børnecheck til rige. 4. Afskaf børnepenge til rige. Alternative indtægter. 1. Indtægtsreguleret bøder for færdsels overtrædelser. 2. Bøder til dem der bliver væk fra en behandling eller undersøgelse på Sygehuset eller privat klinik, uden at melde afbud, skriftligt. Det gør ventetiden kortere. 2. Hvilke afgifter skal forhøjes? 1. 10 kr. mere i afgift på en pakke cigaretter. 2. 5 kr. mere i afgift pr. kg. sukker 3. 5 kr. mere i afgift på en flaske vin. 4. 1 kr. mere i afgift på en øl. 5. 1 kr. mere i afgift på en sodavand med sukker. 3. Mere grænse kontrol. Ansætte toldere for at tjekke grænsehandel og kriminelle. 4. Hvilke afgifter skal sættes ned ? El afgiften skal sættes ned med 50% til industri virksomheder for at styrke konkurrence med ulandet. Jordskatten skal ned for at styrke landbruget, så de kan klare konkurrencen med Tyskland op Polen. 5. Kommunerne? Kommunerne skal have lov til at hæve skatten det der svare til inflationen, plus 3 % Flere muligheder for at inddrive gæld hos borgere over skatten. 6. Skolerne? Skoleeleverne skal sammen med lærerne og faglærte selv vedligeholde og rengøre skolerne, på denne måde kan man bevare de små skoler. Hårde straffe til dem der mobber. Offerne skal lære at mobbe igen. Flere elever i hver klasse, men til gengæld skal lokalerne have bedre udluftning. Eleverne er i dag langt bedre til selvstudium på grund af internettet. 7. Narkomaner? Mindst 1000 narkomaner skal have gratis heroin. De skal have en tilladelse til at have en uges forbrug på sig uden at det er ulovligt 8. Energi? Vi skal have A-kraft værk. Sverige har haft A-kraft værker i mere en 40 år. Vindmøller skal dække 50% af vores energi behov. Opsætningen af vindmøller skal sættes op med 50% i de næste 5 år. Private skal have lov til at sætte vindmøller op og blive modregnet med den samme pris, som de betaler for el fra DONG. I dag får vindmølle ejere en meget lille betaling for den el de har tilovers og skal sælge tilbage til DONG. 9. Kriminelle? De kriminelle skal have mange flere tilbud om personlig udvikling, så de bliver mere i stand til at arbejde og kontrollere aggressioner. Undervisningen skal udføres gratis af psykologi studerende som et led i deres uddannelse. De skal have lov til f.eks. at have deres egen madras med ind, eller købe en i fængslet, så de ikke får ødelagt deres ryg. Fanger skal have meget mere indflydelse på deres ophold, så de bliver bedre mennesker. 10. Anbringelse af børn? Familien skal tilbydes 50 timers familieterapi, før man evt. fjerner børnene. 50% refusion fra staten vedr. tvangsfjernelse af børn og unge. 11. Ungdomsklubber Flere ungdomsklubber og fritidsklubber for at, forebygge ungdomskriminalitet, i indvandrer Ghettoer. Alle medarbejdere skal være muslimer. 12. Multinationale selskaber De skal betale en afgift for at være landet, uanset hvilket land de betaler skat til. 13. Hvem skal have mere? 1. Enlige fattige forældre på bistand, eller lavtløns job. 2. Psykisksyge skal have tilskud til psykoterapi. 3. Psykisksyge skal selv kunne vælge behandler. 4. Psykologi studerende skal som led i deres studie give 500 timers gratis samtaleterapi til psykisksyge og mennesker der er i fængsel. 14. Behandlingstilbud til alkoholikere 15. Hvem skal have flere rettigheder? Bøsser og lesbiske skal vies på lige vilkår, som heteroseksuelle. 16. Sygedagpenge perioden skal forlænges til 3 år. 17. Selskabsskatten skal ned på samme niveau som Tyskland, for At kunne konkurrere med andre lande. 18. Dagpengeperioden skal forlænges til 4 år. Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk [email protected]

Kilde: